Trang Tin hoạt động

NGHỊ ĐỊNH 132 – NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Thứ Hai, Ngày 07/12/2020

Ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“Nghị định 132”) trên cơ sở kế thừa những quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”). Nghị định 132 quy định về nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có giao dịch liên kết. Thêm vào đó, nhằm đảm bảo tính minh bạch và cụ thể, Nghị định này cũng đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung liên quan đến giao dịch liên kết mà các quy định trước đó còn thiếu hoặc chưa làm rõ , ví dụ như: 1. Mở rộng thêm đối tượng loại trừ, bao gồm: (i) các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), (ii) vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại; (iii) các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); (iv) các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác). 2. Giới hạn mức khấu trừ đã được ban hành theo Nghị định 68: Giới hạn khấu trừ thuế của tiền lãi tăng từ 20% lên 30% EBITDA. Giới hạn áp dụng cho chi phí lãi vay ròng (tức là chi phí lãi vay có thể được bù đắp bằng thu nhập lãi trước khi được so sánh với giới hạn). Tiền lãi không được khấu trừ có thể được chuyển sang các năm tính thuế tiếp theo và được khấu trừ nếu tỷ lệ chi phí lãi vay ròng/EBITDA dưới 30% trong những năm đó. Thời hạn chuyển tiếp là 5 năm. 3. Đảm bảo việc Việt Nam tham gia diễn đàn OECD BEPS của OECD phù hợp với cam kết theo thông lệ quốc tế. Nghị định 132 cũng đã bổ sung quy định về việc báo cáo lợi nhuận liên quốc gia nhận được qua hình thức trao đổi thông tin tự động. Theo đó, trường hợp cơ quan có thẩm quyền của các nước không ký kết hiệp định thì người nộp thuế phải nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho cơ quan thuế và ngược lại. 4. Thắt chặt phạm vi độ dài nhánh chấp nhận được: Phạm vi độ dài nhánh có thể chấp nhận được tăng từ phân vị thứ 35 lên phân vị thứ 75 (được thắt chặt từ phạm vi phân vị thứ 25 đến 75 theo Nghị định 20). Như vậy, ngưỡng tối thiểu được nâng lên 10%. Do đó, người nộp thuế sẽ cần phải đánh giá lại các vị thế chuyển giá có hiệu lực vào năm tài chính 2020 để đảm bảo rằng tỷ suất lợi nhuận của họ nằm trong phạm vi hẹp hơn này. 5. Các trường hợp miễn trừ bổ sung đối với yêu cầu chứng từ liên quan đến chuyển giá ba bậc: Các trường hợp miễn trừ được mở rộng bao gồm trường hợp (i) người nộp thuế chỉ có giao dịch với bên liên quan trong nước; (ii) người nộp thuế và các bên liên quan của họ có cùng mức thuế suất; và (iii) không bên nào được hưởng ưu đãi thuế. Nghị định 132 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và sẽ áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 cho các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Nghị định này sẽ được áp dụng đối với các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc sớm hơn vào năm 2020 như thế nào.

Trang chủ | Tin hoạt động | Tư vấn hội viên | Tin tức khác | Liên hệ | Giới thiệu
Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số 84/GP-BC cấp ngày 29/06/2005
Trụ sở:Tầng 6 - Tòa nhà Đa Năng - Số 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: office@vafi.org.vn - Tel: 024.3972 8133 - Fax: 024.3972 8133
Copyright © 2005 Vietnam Association of Financial Investors. All Rights Reserved.