Trang Tin hoạt động

NGHỊ ĐỊNH 152 - NHỮNG THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Thứ Ba, Ngày 16/03/2021

I. Giới thiệu: Ngày 30/12/2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP (“Nghị định 152”) quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 152 thay thế Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ngày 03/02/2016 (“Nghị định 11”), Nghị định số 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ngày 28/7/2014 (“Nghị định 75”) và các nghị định sửa đổi, bổ sung tương ứng. Nghị định 152 hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động mới số 45/2019/QH14, trong đó hướng dẫn xác định các hình thức và điều kiện để người lao động nước ngoài đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam, quy định miễn giấy phép lao động (“GPLĐ”), tuyển dụng người lao động nước ngoài, gia hạn và cấp lại GPLĐ. II. Điểm mới: 1. Hình thức và điều kiện để người lao động nước ngoài đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam Bên cạnh quy định về hình thức lao động của công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“Người lao động Nước ngoài”) nêu tại Nghị định 11, tại điểm l khoản 1 Điều 2 Nghị định 152, các thân nhân là thành viên của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam không còn phải cung cấp tài liệu do tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cấp xác nhận là chuyên gia. Thay vào đó, theo điểm b khoản 3 Điều 3 của Nghị định 152, phải có chứng chỉ đào tạo phù hợp và tài liệu được xác nhận bởi một công ty hoặc tổ chức ở nước ngoài để chứng nhận năm năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí dự kiến tại Việt Nam. Ngoài ra, theo điểm b khoản 6 Điều 3 Nghị định 152, kỹ thuật viên nước ngoài đủ điều kiện để được công nhận là kỹ thuật viên nếu người đó có ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí dự kiến tại Việt Nam. 2. Điều khoản miễn trừ GPLĐ: Theo Nghị định 152, một người nước ngoài có thể được miễn GPLĐ nếu người đó góp vốn ít nhất 3 tỷ đồng (khoảng 130.400 Đô la Mỹ) vào công ty; trong khi đó, Nghị định 11 cho phép người nước ngoài sở hữu hoặc là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần được miễn GPLĐ mà không yêu cầu về vấn đề góp vốn. Ngoài ra, theo Nghị định 152, các chuyên gia nước ngoài, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc kỹ thuật viên nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong khoảng thời gian tối đa 30 ngày và không quá 03 lần trong một năm cũng có thể được miễn GPLĐ. Nghị định 152 cũng đưa ra một yêu cầu mới là người sử dụng lao động có người nước ngoài thuộc diện được miễn GPLĐ (hoặc người có giấy xác nhận được miễn GPLĐ) phải thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thông tin cá nhân của người lao động nước ngoài và ngày bắt đầu/kết thúc làm việc dự kiến, ít nhất ba ngày trước ngày làm việc dự kiến đầu tiên tại Việt Nam. 3. Tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho người sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam Theo Nghị định 152 mới, người sử dụng lao động nước ngoài giờ đây có thể trực tiếp tuyển dụng lao động Việt Nam mà không cần phải nộp văn bản cho cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nguyện vọng sử dụng công dân Việt Nam, yêu cầu các cơ quan này tuyển dụng lao động Việt Nam hoặc hoàn thành phương án này như đã được quy định tại Nghị định 75. 4. Cấp lại GPLĐ/ Gia hạn GPLĐ Theo Nghị định 152, trong trường hợp thời hạn của GPLĐ còn ít nhất là 5 ngày nhưng không quá 45 ngày thì người sử dụng lao động phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn GPLĐ, thay vì đề nghị cấp lại GPLĐ theo như Nghị định 11. GPLĐ được phép gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 2 năm. Sau đó, người sử dụng lao động phải nộp đơn xin cấp giấy phép lao động mới cho người lao động nước ngoài. III. Kết luận: Tuân theo quy định của Bộ luật Lao động mới, Nghị định 152 không chỉ đưa ra định nghĩa rộng hơn về các hình thức và điều kiện lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà còn sửa đổi, bổ sung nhiều điều khoản trong các Nghị định trước đây. Nghị định 152 cho thấy Chính phủ Việt Nam ngày càng khắt khe hơn trong việc thuê lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định 152 có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Trang chủ | Tin hoạt động | Tư vấn hội viên | Tin tức khác | Liên hệ | Giới thiệu
Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số 84/GP-BC cấp ngày 29/06/2005
Trụ sở:Tầng 6 - Tòa nhà Đa Năng - Số 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: office@vafi.org.vn - Tel: 024.3972 8133 - Fax: 024.3972 8133
Copyright © 2005 Vietnam Association of Financial Investors. All Rights Reserved.