Mẫu đăng ký tổ chức
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------****----------
ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP
HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Kính gửi: HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Tên tổ chức: .........................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................
Điện thoại: ...........................................................................
Fax: ....................................................................................
Email: .................................................................................
Người đại diện (Ông, Bà): ......................................................
Chức vụ: .............................................................................
Ngành nghề kinh doanh: .......................................................
Chi nhánh (nếu có): .............................................................
Vốn điều lệ: .........................................................................
Hình thức sở hữu:
 • Doanh nghiệp nhà nước
 • Doanh nghiệp nhà tư nhân
 • Công ty cổ phần
 • Công ty TNHH
 • Sự nghiệp
 • Giấy đăng ký kinh doanh số: .................................................
  Cấp ngày: ...........................................................................
  Đơn vị cấp: ..........................................................................
  Sau khi nghiên cứu điều lệ hiệp hội, chúng tôi tự nguyên xin gia nhập Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ thức hiện đúng các điều quy định của Điều lệ hiệp hội.
  Ngày ........ tháng ......... năm ............
  Ký tên và đóng dấu
  Downdload mẫu tổ chức
  Trang chủ | Tin hoạt động | Tư vấn hội viên | Tin tức khác | Liên hệ | Giới thiệu
  Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
  Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số 84/GP-BC cấp ngày 29/06/2005
  Trụ sở:Tầng 6 - Tòa nhà Đa Năng - Số 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  Email: office@vafi.org.vn - Tel: 024.3972 8133 - Fax: 024.3972 8133
  Copyright © 2005 Vietnam Association of Financial Investors. All Rights Reserved.