Mẫu đăng ký cá nhân
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------****----------
ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP
HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Kính gửi: HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Tên cá nhân: ........................................... Giới tính: .............
Địa chỉ thường trú: ...............................................................
Số CMND: ...........................................................................
Ngày cấp: ...... / ...... / .......... Nơi cấp: .................................
Đơn vị công tác: ..................................................................
...........................................................................................
Địa chỉ đơn vị: .....................................................................
...........................................................................................
Điện thoại: Nhà riêng: ..................... Cơ quan: ......................
Di động: ..............................................................
Fax: ....................................................................................
Email: .................................................................................
Sau khi nghiên cứu điều lệ hiệp hội, tôi tự nguyên xin gia nhập Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam. Tôi cam kết sẽ thức hiện đúng các điều quy định của Điều lệ hiệp hội.
Ngày ........ tháng ......... năm ............
Ký tên
Downdload mẫu cá nhân
Trang chủ | Tin hoạt động | Tư vấn hội viên | Tin tức khác | Liên hệ | Giới thiệu
Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số 84/GP-BC cấp ngày 29/06/2005
Trụ sở:Tầng 6 - Tòa nhà Đa Năng - Số 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: office@vafi.org.vn - Tel: 024.3972 8133 - Fax: 024.3972 8133
Copyright © 2005 Vietnam Association of Financial Investors. All Rights Reserved.