Trích dẫn Điều lệ VAFI

Tôn chỉ, mục đích

 • Hiệp hội là tổ chức tự nguyện của các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính và những lĩnh vực có liên quan đến thị trường tài chính Việt Nam.
 • Hiệp hội là tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp hoạt động phi vụ lợi. Đại diện cho các nhà đầu tư tài chính Việt Nam. Tập hợp, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và là diễn đàn trao đổi thông tin, cung cấp các dịch vụ cho hội viên một cách bình đẳng. Xúc tiến phát triển thị trường tài chính Việt Nam lành mạnh, hội nhập với thị trường tài chính quốc tế.
 • Phạm vi hoạt động

 • Hiệp hội có phạm vi hoạt động toàn quốc, có tư cách pháp nhân, có biểu tượng riêng, có con dấu, độc lập về tài chính và được mở tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc nhà nước.
 • Hiệp hội đặt trụ sở chính tại Hà Nội. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động, Hiệp hội có thể xin phép thành lập thêm văn phòng đại diện ở một số địa phương trong nước theo quy định của pháp luật.
 • Nguyên tắc hoạt động

 • Tự nguyện, tự quản
 • Tự trang trải về tài chính
 • Bình đẳng với mọi hội viên
 • Hiệp hội hoạt động theo pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định của Nhà nước về hoạt động của Hiệp hội và các quy định của Điều lệ này.
 • Hoạt động của Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
 • Quyền của Hiệp hội

 • Tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích, hoạt động của Hiệp hội và vận động xây dựng phát triển Hiệp hội.
 • Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên.
 • Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội, hoà giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội.
 • Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hiệp hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân.
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.
 • Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên. Cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo qui định của pháp luật.
 • Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hiệp hội và các lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.
 • Được tự chủ về tài chính trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hợp pháp để tự trang trải về chi phí hoạt động.
 • Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.
 • Thành lập và giải thể các tổ chức trực thuộc Hiệp hội theo qui định của pháp luật. Có các quyền khác mà pháp luật hiện hành cho phép.
 • Toàn văn điều lệ VAFI

  Trang chủ | Tin hoạt động | Tư vấn hội viên | Tin tức khác | Liên hệ | Giới thiệu
  Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
  Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số 84/GP-BC cấp ngày 29/06/2005
  Trụ sở:Tầng 6 - Tòa nhà Đa Năng - Số 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  Email: office@vafi.org.vn - Tel: 024.3972 8133 - Fax: 024.3972 8133
  Copyright © 2005 Vietnam Association of Financial Investors. All Rights Reserved.