Chậm trễ trong thủ tục cấp phép niêm yết Cảng Qui Nhơn

Tất cả cổ đông công ty cổ phần Cảng Qui Nhơn đều mong mỏi doanh nghiệp tiến hành niêm yết từ 8 năm nay theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ, nhưng do nhóm lợi ích chi phối nên Cảng Qui Nhơn đã chậm trễ niêm yết và suýt bị bán vốn đa số nhà nước với giá rẻ mạt . Gần 2 năm nay, cổ phần đa số của nhà nước đã trở về Tổng công ty Hàng hải VN do các giao dịch thoái vốn bị hủy bỏ ( do cách thức tiến hành thoái vốn nhà nước không đúng qui định của  pháp luật ) và cổ đông tư nhân đã bền bỉ tiếp tục đấu tranh để Cảng Qui Nhơn được niêm yết và HĐQT Cảng QN đã nộp hồ sơ tới Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM được 3 tháng nhưng cho tới nay chưa có dấu hiệu là  bao giờ Cảng QN mới được chấp nhận niêm yết.  ( Cần lưu ý là Cảng QN đã từng nộp hồ sơ niêm yết từ mấy năm trước nên họ đã rất thông thạo thủ tục Niêm yết ).

Hiệp hội Các Nhà Đầu Tư Tài chính Việt Nam ( VAFI ) nhận thấy Cảng QN có các điều kiện cơ bản đủ tiêu chuẩn niêm yết trên sàn HOSE và  không có văn bản nào từ Sở nói rằng doanh nghiệp không đủ điều kiện niêm yết hay không có văn bản nào yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện cụ thể những thủ tục gì ?

Tìm hiều từ doanh nghiệp , được biết những yêu cầu về hồ sơ niêm yết chỉ là nói miệng từ cán bộ thụ lý hồ sơ và không có văn bản yêu cầu cụ thể.

Hiện nay có 1 yêu cầu miệng là doanh nghiệp phải chứng minh đầy đủ hợp đồng mua lại  vốn nhà nước từ công ty Hợp Thành.

ở đây VAFI xin nói rõ là không có tranh chấp gì trong việc trả lại cổ phần nhà nước về cho Tổng công ty Hàng Hải VN vì quá trình thoái vốn trước đó là sai pháp luật, thương vụ này bị hủy bỏ và bằng chứng hiển nhiên là quyền sở hữu đã được chuyển về cho nhà nước và cổ đông nhà nước đã điều hành doanh nghiệp được gần 2 năm nay. Giả sử trong trường hợp có những vấn đề thủ tục chưa giải quyêt hết giữa Tổng công ty hàng hải và công ty Hợp Thành thì đó là câu chuyện của 2 nhà đầu tư với nhau, chứ không liên quan đến doanh nghiệp và việc tranh chấp giữa các cổ đông không ảnh hưởng tới việc niêm yết.

Qua sự việc trên VAFI nhận thấy :

1/ Tiến trình thụ lý hồ sơ niêm yết của Sở GDCK HCM không được khách quan  minh bạch :

– Sở đã có văn bản ghi nhận doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết nhưng trên Website của HSX không ghi tên CQN đã nộp hồ sơ niêm yết.

– Sở không công khai các văn bản yêu cầu các doanh nghiệp xin niêm yết phải bổ sung hoàn chỉnh những tài liệu gì ?

– Đối với Cảng QN thì không hề có bất kỳ văn bản yêu cầu nào mà chỉ là yêu cầu miệng từ người thụ lý hồ sơ.

2/ Với thủ tục xét duyệt như trên thì :

– Rất dễ tạo cơ chế xin cho trong việc cấp phép ;

– Doanh nghiệp phải mất tiền bôi trơn, thậm chí phải mất nhiều tiền để thuê tư vấn chạy thủ tục ;

– Sẽ làm lợi cho những hội đồng quản trị không muốn niêm yết và làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư vào tiến trình cổ phần hóa, tạo điều kiện cho những Ban điều hành và HĐQT không muốn minh bạch và tham nhũng.

Nhân đây đề cập thêm 1 vấn đề rất hệ trọng là trong nhiều năm nay tồn tại  một số công ty liên tục lừa đảo, nhào nặn báo cáo tài chính, dùng mọi thủ thuật để làm giá cổ phiều qua những bước như niêm yết, phát hành cổ phiếu, hợp nhất sáp nhập…nhằm mục tiêu bán giấy thu về hàng ngàn tỷ và gây hệ quả lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư nhỏ lẻ không có kinh nghiệm, những công ty này thì cả thị trường đều biết một cách dễ dàng và được phản ảnh, tố cáo trên các diễn đàn mạng nhưng không thấy Sở và UBCKNN hành động, phải chăng là những người có trách nhiệm không biết ? Nếu vậy thì quả là nguy hiểm cho thị trường. Thị trường chứng khoán VN muốn nâng hạng thì việc tiên quyết là phải làm sạch thị trường, quét sạch bọn chuyên lừa đảo ăn chặn nhà đầu tư ra khỏi thị trường.

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133