Giám sát chặt chẽ thủ tục cấp phép niêm yết Cảng Qui Nhơn

Ngày 11/11/2020 Hiệp hội Các Nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam ( VAFI ) có văn bản số 927/ VAFI gửi  Sở giao dịch chứng khoán TPHCM ( HOSE ), UB chứng khoán nhà nước, Bộ tài chính và các đơn vị thuộc Bộ phản ánh tiến trình làm thủ tục niêm yết Cảng Qui Nhơn bị cản trở gây khó khăn từ HOSE vì đã qua 3 tháng mà thủ tục niêm yết không có bước tiến triển gì và cho tới thời điểm hiện tại, đã trải qua 16 tháng với rất nhiều yêu cầu bổ sung hồ sơ, giải trình từ HOSE nhưng công ty cổ phần Cảng Qui Nhơn vẫn chưa được cấp phép niêm yết và hiện tại cũng không rõ lý do vì sao HOSE không cấp phép niêm yết cho Cảng Qui Nhơn.

Đưa doanh nghiệp cổ phần hóa niêm yết chứng khoán là chủ trương lớn của Đảng & Nhà nước nhằm công khai minh bạch mọi hoạt động của doanh nghiệp, tạo cơ chế  thay đổi căn bản phương thức quản trị doanh nghiệp , tránh thất thoát tham nhũng tài sản nhà nước, chính vì vậy nhà nước  có nhiều văn bản qui phạm pháp luật khuyến khích các doanh nghiệp cổ phần hóa phải niêm yết chứng khoán ngay khi cổ phần hóa và có chế tài trừng phạt những cá nhân cố tình cản trở tiến trình niêm yết của doanh nghiệp. Nhưng với Cảng Qui Nhơn, cổ phần hóa đã được 9 năm nhưng với  nhiều lý do mà cho đến nay không được niêm yết.

1/ Cảng Qui Nhơn chậm trễ niêm yết  gây ra những hậu quả gì ? 

– Sau cổ phần hóa nhưng không niêm yết làm cho cổ phiếu cảng Qui Nhơn không minh bạch, không thanh khoản, ít giao dịch dẫn đến giá cổ phiếu trên thị trường OTC rẻ như bèo, không khác với giá được xác định khi đấu giá cổ phần hóa và tiến trình thoái 75% cổ phần nhà nước được tiến hành không thông qua đấu giá, kết quả là cổ phần nhà nước bị bán với giá rẻ mạt, nhưng sau đó thương vụ đấu giá bị thanh tra và bị hủy, may mà nhà nước không bị mất đi hàng ngàn tỷ đồng nhưng các cơ quan thanh tra và lãnh đạo Đảng Chính phủ đã phải mất quá nhiều thời gian công sức để giải quyết hậu quả của việc chậm trế niêm yết. Nếu như Cảng Qui Nhơn niêm yết ngay sau cổ phần hóa thì đã không xảy ra những hậu quả như trên.

– Hàng ngàn người lao động và cổ đông Cảng Qui Nhơn bị thiệt thời mất quyền lợi từ việc niêm yết, đã có hàng trăm người lao động Cảng Qui Nhơn phải bán cổ phần ưu đãi mà nhà nước dành cho với giá rẻ mạt . Đảng và Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho người lao động cải thiện kinh tế khi qui định người lao động trong doanh nghiệp được mua cổ phần ưu đãi và chính sách này chỉ có hiệu quả cao khi doanh nghiệp niêm yết nhưng đã 9 năm doanh nghiệp không niêm yết và người lao động cùng cổ đông bị mất quyền lợi vậy ai sẽ là người bù đắp quyền lợi cho họ ?

– Hiện nay không chỉ Cảng Qui Nhơn mà còn nhiều doanh nghiệp đã cổ phần hóa trốn niêm yết mà không bị pháp luật trừng phạt, tình trạng này làm giảm hiệu lực chính sách của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa niêm yết chứng khoán. Nhà đầu tư không mặn mà tham gia đấu giá cổ phần nhà nước hoặc nếu tham gia thì phải tính thấp để bù trừ những rủi ro của việc doanh nghiệp không niêm yết hay chậm niêm yết và như vậy thực tế là nhà nước cũng mất đi hàng tỷ đô la từ tình trạng này.

– Tình trạng chậm trễ niêm yết hay không niêm yết cũng làm cho doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, suất đầu tư cao , tham nhũng thất thoát tài sản nhà nước là rất nhiều và xảy ra ở nhiều doanh nghiệp .

2/ Phải Giám sát chặt chẽ thủ tục niêm yết tại công ty cổ phần Cảng Qui Nhơn:

– Lãnh đạo Bộ Tài chính  phải quan tâm giải quyết trực tiếp  việc này, đó là công việc quan trọng của Thứ trưởng BTC phụ trách lĩnh vực chứng khoán ;

– Kiểm tra xem xét mọi yêu cầu, ý kiến từ Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đối với hồ sơ niêm yết CQN, đánh giá những yêu cầu đó có phù hợp với yêu cầu của pháp luật hiện hành hay không ?

– Kiểm tra cụ thể Công ty cổ phần Cảng Qui Nhơn có làm hồ sơ niêm yết theo đúng qui định pháp luật hay không, có thực hiện các yêu cầu của HOSE theo đúng qui định pháp  luật hay không ?

– Giả sử nếu có vướng mắc khách quan thì Bộ phải xử lý. Bộ Tài chính có chức năng nhiệm vụ về quản lý thị trường chứng khoán, về quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, lại là cơ quan hoặch định chính sách nên rất dễ dàng

giải quyết tồn tại, miễn là lãnh đạo Bộ TC phải công tâm, đừng quan liêu và có trách nhiệm.

– Xác định việc chậm trễ do những cá nhân nào gây ra, xử lý kỷ luật hoặc kiến nghị xử lý kỷ luật theo pháp luật hiện hành để không còn tình trạng chậm trễ hay trốn niêm yết. Rà soát và phải thực hiện luân chuyển cán bộ để tránh tình trạng cửa quyền sách nhiễu phá hoại chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước.

– Với đề xuất phương pháp làm đơn giản như trên, VAFI hy vọng rằng phương pháp làm này được nhân rộng chẳng những cho việc niêm yết mà còn cho việc thoái vốn  và cổ phần hóa DNNN. Nếu nhiệt tình với phương pháp này thì tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn, niêm yết sẽ có tốc độ gấp 100 lần so với hiện nay.

3/ Câu hỏi với các cơ quan quản lý niêm yết và ql  vốn tài sản nhà nước :    

– Quản lý Sở giao dịch chứng khoán TPHCM hiện nay có UB chứng khoán nn, có Sở giao dịch chứng khoán vn, nhưng các đơn vị này có bao giờ thực hiện giám sát tiến trình niêm yết các doanh nghiệp nhất là với các doanh nghiệp chậm trễ trong niêm yết ? VAFI đã gửi văn bản cho UBCKNN hơn 1 năm phản ánh việc chậm niêm yết nhưng không thấy UBCKNN có hành động gì ?

– UB quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Cục tài chính Doanh nghiệp ( Bộ TC ) có chức năng quản lý vốn tài sản nhà nước tại dn có biết việc này hay không . 2 đơn vị này có chuyên viên theo dõi đến từng doanh nghiệp vậy vai trò quản lý của các đơn vị này như thế nào để các DNNN, các doanh nghiệp có cổ phần chi phối của nhà nước phải hoạt động theo đúng chủ trương chính sách của nhà nước ?

– Nếu 1 trong các đơn vị trên không quan liêu và có trách nhiệm cụ thể thì không xảy ra tình trạng chậm trễ niêm yết như VAFI phản ánh.

– Các cơ quan thanh kiểm tra nhà nước như Thanh tra chính phủ, Kiểm toán nhà nước, thanh tra BTC cần đưa các công việc như cổ phần hóa, thoái vốn và niêm yết vào nội dung công việc quan trọng khi tiến hành thanh tra các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và như vậy sẽ góp phần to lớn nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, tránh thất thoát hàng tỷ đô la từ việc chậm trễ cổ phần hóa, thoái vốn và niêm yết chứng khoán.

Tin Liên Quan

024 3972 8133