Giới thiệu Vafi

Giới Thiệu VAFI

Ngày: 14/01/2022

1/ Hoàn cảnh ra đời Hiệp hội các Nhà Đầu tư tài chính VN (VAFI) : – Thị trường chứng khoán VN ra đời hoạt động vào ngày 28/07/2000 với chỉ 2 công ty niêm yết trong bối cảnh lượng DNNN cổ phần ...

Xem thêm

024 3972 8133