DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NHIỆM KỲ IV ( 2023 – 2028)

 

1/  Đặng Văn Thanh – Chủ tịch VAFI –   Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế & Ngân sách của Quốc Hội

 2/ Ông Đặng Huy Đông – Phó Chủ tịch VAFI –  Nguyên Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư

3/ Ông  Đinh Lê Chiến – Phó Chủ tịch VAFI –  Giám đốc công ty TNHH Nam Thiên Hà

4/ Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó chủ tịch thường trực VAFI

5/ Ông Phùng Anh Tuấn –  Tổng thư ký kiêm phó chủ tịch VAFI – Luật sư điều hành VCI Legal

6/ Bà Vũ Thu Hương – Phó Chủ tịch VAFI –  Tổng Giám Đốc công ty E & Y Consulting VietNam;

7/ Ông Nguyễn Đình Cung – Phó Chủ tịch VAFI –  Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế TW;

8/ Ông Johan Nyvene – Phó chủ tịch VAFI – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng Khoán HSC

9/ Ông Bùi Xuân Hải – Ủy viên BCH VAFI- Nhà đầu tư cá nhân ;

10/ Ông Thái Bằng Âu – Ủy viên BCH VAFI- Nhà đầu tư cá nhân ;

11/ Ông Trần Mạnh Cường – Ủy viên BCH VAFI- Nhà đầu tư cá nhân ;

12/ Bà Bùi Thị Kim Oanh – Ủy viên BCH VAFI- Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán Thiên Việt ;

13/ Ông Nguyễn Nhân Nghĩa – Ủy viên BCH VAFI- Nhà đầu tư cá nhân ;

14/ Ông Trần Huy Trường – Ủy viên BCH VAFI – Chuyên gia tài chính;

15/ Bà Đặng Thị Hồng Phương – Ủy Viên BCH VAFI – Nhà đầu tư cá nhân;

16/ Ông Hoàng Mạnh Thắng – Ủy viên BCH VAFI – Trưởng văn phòng đại diện công ty quản lý Quỹ Dragon Capital tại Hà Nội ;

17/ Ông Trần Bá Trung – Ủy viên BCH VAFI – Nhà đầu tư cá nhân;

18/ Ông Lưu Quốc Yên – Ủy viên BCH VAFI – Giám Đốc chiến lược CTCP Tập Đoàn CEO

19/ Ông Trương Thanh Đức – Ủy viên BCH VAFI –  Luật sư , giám đốc công ty Luật ANVI ;

20/ Ông Lê Khánh Hưng – Giám đốc công ty tư vấn thuế Hải Quan;

21/ Ông Lê Xuân Bá – Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế TW;

22/ Ông Ngô Bảo Trung – Chuyên gia ngân hàng Bảo Hiểm;

23/ Bà Ngô Thanh Hằng – Tổng Giám đốc Công ty giải pháp hòa nhập Thị trường Châu Á; 

24/ Nguyễn Thị Minh – Luật sư, Nguyên vụ trưởng vụ trợ giúp pháp lý Bộ Tư Pháp;

25/ Ông Nguyễn Văn Phụng – Nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn – Tổng Cục Thuế.

 

 

File Đính Kèm

024 3972 8133