DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NHIỆM KỲ III ( 2016 – 2021)

 

 1. Đặng Văn Thanh –   Chủ tịch VAFI – Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Kinh tế & Ngân sách của Quốc Hội             
 2. Nguyễn Hoàng Hải – Phó Chủ tịch VAFI – Tổng Thư ký VAFI nhiệm kỳ I, II
 3. Đinh Lê Chiến – Phó Chủ tịch VAFI – Giám đốc Công ty TNHH Nam Thiên Hà
 4. Phùng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch VAFI – Luật sư điều hành VCI Legal, Tổng lãnh sự danh dự Phần Lan, Ủy viên Ban lãnh đạo của Phòng thương mại Châu Âu
 5. Johan Nyvene – Phó Chủ tịch VAFI – Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán HSC
 6. Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch VAFI – Giám đốc chiến lược Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam
 7. Nguyễn Quang Phi – Phó Chủ tịch VAFI – Tổng Giám đốc Tập Đoàn Bảo Việt
 8. Bùi Xuân Hải – Ủy viên BCH VAFI- Nhà đầu tư cá nhân
 9. Thái Bằng Âu – Ủy viên BCH VAFI- Nhà đầu tư cá nhân
 10. Trần Mạnh Cường – Ủy viên BCH VAFI- Nhà đầu tư cá nhân
 11. Bùi Thị Kim Oanh – Ủy viên BCH VAFI- Nhà đầu tư cá nhân
 12. Nguyễn Nhân Nghĩa – Ủy viên BCH VAFI- TGĐ Công ty liên doanh quản lý quỹ BIDV- Vietnam Partner
 13. Trần Huy Trường – Ủy viên BCH VAFI – Phó Thanh tra BTC
 14. Đặng Thị Hồng Phương – Ủy Viên BCH VAFI – Giám đốc Công ty Quản lý quỹ An Bình
 15. Hoàng Mạnh Thắng – Ủy viên BCH VAFI- Giám đốc Nghiệp vụ Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital
 16. Trần Bá Trung – Ủy viên BCH VAFI – Nhà đầu tư cá nhân
 17. Lưu Quốc Yên – Ủy viên BCH VAFI – Nhà đầu tư cá nhân
 18. Nguyễn Quốc Đạt – Ủy viên BCH VAFI – Nhà đầu tư cá nhân

 

 

024 3972 8133