Ban chấp hành

Tổng thư ký

Ngày: 30/12/2021

Tổng thư ký do Ban chấp hành bầu. Ban chấp hành qui định cụ thể về nhiệm vụ , quyền hạn và trách nhiệm của Tổng thư ký .

Xem thêm

Phó chủ tịch

Ngày: 30/12/2021

Các phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp Hành bầu, là người giúp cho Chủ tịch Hiệp hội theo dõi , chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công. Nhiệm vụ và quyền hạn của Các phó Chủ tịch Hiệp hội thực ...

Xem thêm

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Ngày: 03/10/2023

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV ( 2023 – 2028)   1/  Đặng Văn Thanh – Chủ tịch VAFI –   Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế & Ngân sách của Quốc ...

Xem thêm

024 3972 8133