VAFI Nhiệm Kỳ IV (2023 – 2028) | Bổ sung chuyên gia đa ngành & đẩy mạnh hoạt động nhắm đến hiệu quả và thực chất

Hà Nội, ngày 03/10/2023 – Được sự chấp thuận của Bộ Nội vụ, ngày 01/10/2023 tại Hà Nội, Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2023 – 2028).

VAFI là một hiệp hội chuyên nghiệp hoạt động trong thị trường vốn và đầu tư tài chính được thành lập từ khi thị trường tài chính Việt Nam bắt đầu hình thành phát triển (tháng 4 năm 2004). Trong gần 20 năm hoạt động, Hiệp hội đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển lành mạnh của thị trường tài chính Việt Nam. VAFI hoạt động theo hướng chọn lọc, tập trung nguồn lực vào những vấn đề quan trọng nhất của nền kinh tế và thị trường chứng khoán, tập trung mạnh vào các giải pháp khắc phục khủng hoảng, cải thiện kinh tế vĩ mô, chọn lựa các giải pháp cơ bản để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ảnh: Ông Đặng Văn Thanh phát biểu khai mạc đại hội.

Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, VAFI định hướng tập trung vào các mảng sau:

 1. Những vấn đề quan trọng nhất của thị trường chứng khoán, của kinh tế vĩ mô (có liên quan đến TTCK);
 2. Trọng tâm hoạt động là cải thiện môi trường đầu tư chứng khoán;
  1. Các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán VN, tập trung vào sàn HOSE;
  2. Các giải pháp xây dựng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch hiệu quả, gia tăng nguồn vốn huy động dài hạn cho hệ thống ngân hàng thương mại;
  3. Các giải pháp để bảo vệ nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư cá nhân.
  4. Giải quyêt tranh chấp trong thị trường vốn và tài chính qua hoạt động hòa giải và trọng tài kết hợp với VIAC và các tổ chức chuyên môn khác;
 3. Chú trọng tham gia vào tiến trình soạn thảo, sửa đổi các luật về thuế có ảnh hưởng lớn đến sự ổn định và phát triển thị trường vốn.
 4. Tiếp tục tham gia phát triển, soạn thảo, sửa đổi các qui định về khung chính sách và pháp lý cho công nghệ tài chính, chuỗi khối và bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng (fintech, blockchain & data privacy & cyber security
 5. Ngoài ra cũng tập trung góp ý các luật pháp và liên quan:
  1. Đầu tư trực tiếp/gián tiếp;
  2. Tổ chức & hoạt động doanh nghiệp đặc biệt mảng m&a mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
  3. Kiểm soát đầu tư nước ngoài chống thôn tính & đảm bảo an ninh kinh tế & thị trường vốn;

Đại hội kỳ này đã giới thiệu bổ sung vào Ban chấp hành một lực lượng lớn các chuyên gia cùng một số nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực tổ chức doanh nghiệp, tài chính, pháp lý và chính sách quản lý thị trường vốn và đầu tư tài chính.

Đại hội đã tiến hành thông qua các bước thủ tục về miễn nhiệm, ứng cử, bầu cử các ủy viên. Có 03 ủy viên BCH nhiệm kỳ 3 dừng tham gia BCH VAFI nhiệm kỳ 4 ví lý do cá nhân. Đại hội đã giới thiệu và bầu bổ sung 10 ủy viên mới vào Ban Chấp Hành khóa IV, đồng thời bầu các chức danh Chủ tịch, Tổng thư ký, các Phó Chủ Tịch, Ban Kiểm Soát. Kết quả như sau:

Các thành viên BCH đương nhiệm tái đắc cứ tiếp tục nhiệm kỳ IV:

 1. Ông Đặng Văn Thanh – Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội: Chủ tịch VAFI;
 2. Ông Phùng Anh Tuấn – Tổng Giám đốc công ty luật VCI Legal: Phó Chủ tịch Tổng Thư Ký nhiệm kỳ IV. Phụ trách nhóm tư vấn đầu tư & hợp tác nước ngoài, kinh tế số (fintech, blockchain, data privacy & cyber security), bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư bao gồm cả giải quyết tranh chấp; hoạt động lập pháp & góp ý pháp luật tổng quát;
 3. Ông Nguyễn Hoàng Hải:  Phó Chủ Tịch phụ trách Nhóm truyền thông và thường trực văn phòng Hà Nội;
 4. Ông Đinh Lê Chiến – Giám đốc Công ty TNHH Nam Thiên Hà: Phó Chủ tịch phụ trách nhóm vận động tài trợ;
 5. Ông Johan Nyvene – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Chứng khoán HSC: Phó Chủ tịch phụ trách nhóm thị trường chứng khoán, tư vấn hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp.

Các thàn viên BCH mới gồm:

 1. Ông Đặng Huy Đông – Nguyên thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu : Phó Chủ Tịch phụ trách nhóm Luật Đầu tư, cổ phần hóa, phát triển cơ sở hạ tầng;
 2. Ông Nguyễn Đình Cung – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế : Phó Chủ Tịch phụ trách nhóm Luật Doanh nghiệp, môi trường kinh doanh;
 3. Bà Vũ Thu Hương – Tổng Giám đốc Công ty E&Y Consulting Việt Nam; Phó Chủ Tịch phụ trách nhóm Chính sách, Tư vấn & Đào tạo Thuế;
 4. Ông Trương Thanh Đức – Luật sư, Giám đốc Công ty Luật ANVI;
 5. Ông Lê Xuân Bá – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW;
 6. Ông Nguyễn Văn Phụng – Nguyên Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn – Tổng cục thuế;
 7. Bà Ngô Thanh Hằng – Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp hòa nhập thị trường Châu Á;
 8. Bà Nguyễn Thị Minh – Luật sư – Nguyên Cục trưởng cục Trợ Giúp Pháp Lý – Bộ Tư pháp;
 9. Ông Lê Khánh Hưng – Giám đốc Công ty tư vấn thuế Hải quan;
 10. Ông Ngô Bảo Trung – Chuyên gia ngân hàng đầu tư và bảo hiểm.

Ảnh: Đại hội nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) của Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) diễn ra thành công.

 

Dựa vào thế mạnh của VAFI và khả năng tham gia của các ủy viên, Ban chấp hành đã phân công nhiệm vụ cho 25 ủy viên BCH, phân thành 7 nhóm chuyên môn gồm:

 1. Nhóm công tác tham gia góp ý về Luật Đầu tư, cổ phần hóa và phát triển cơ sở hạ tầng;
 2. Nhóm công tác tham gia góp ý về Luật Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh;
 3. Nhóm công tác tham gia lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài, kinh tế số và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư & giải quyết tranh chấp;
 4. Nhóm công tác tham gia lĩnh vực tư vấn thuế và đào tạo;
 5. Nhóm về thị trường chứng khoán và tư vấn hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp;
 6. Nhóm công tác về truyền thông;
 7. Nhóm công tác vận động tài trợ cho hoạt động của VAFI.

Trên cơ sở bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ban chấp hành, các thành viên VAFI sẽ tích cực, chủ động tham gia nhiều hơn nữa trong việc góp ý phản biện công tác hoạch định chính sách của Chính phủ, tổ chức hoạt động – tham gia các diễn đàn, hội thảo về lập pháp và chính sách, đẩy mạnh hoạt động công tác bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư chứng khoán nhắm tới hiệu quả và thực chất.

Tin Liên Quan

024 3972 8133