Quyết Định Thành Lập

Hướng dẫn Đăng ký

Ngày: 29/12/2021

Trình tự đăng ký gia nhập Các tổ chức, cá nhân muốn gia nhập hiệp hội điền thông tin vào mẫu đăng ký tương ứng (lấy trên website, hoặc tại văn phòng VAFI). Gửi bản đăng ký về văn phòng VAFI ( gửi qua ...

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Ngày: 29/12/2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Xem thêm

024 3972 8133