Hướng dẫn Đăng ký

 1. Trình tự đăng ký gia nhập
 • Các tổ chức, cá nhân muốn gia nhập hiệp hội điền thông tin vào mẫu đăng ký tương ứng (lấy trên website, hoặc tại văn phòng VAFI).
 • Gửi bản đăng ký về văn phòng VAFI ( gửi qua email, qua fax, hoặc qua đường bưu điện…)
 • Hội viên tiến hành đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm tại văn phòng VAFI, hoặc chuyển khoản vào tài khoản của VAFI:
 • Số tài khoản: 025.00000.456999
  Chủ tài khoản: Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam
  Ngân hàng: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đông Nam Á (SeaBank) – PGD 21 Hàn Thuyên – Quận Hai Bà Trưng  – Hà Nội
 • Văn phòng VAFI sẽ gửi quyết định tới cho hội viên (qua email, và qua đường bưu điện)

Trong vòng 1 tháng kể từ khi đóng lệ phí, hội viên sẽ nhận được thẻ hội viên (qua đường bưu điện)

2. Lệ phí gia nhập và hội phí

   2.1. Hội viên cá nhân

 • Lệ phí gia nhập: 100.000 VNĐ/lần
 • Hội phí: 500.000 VNĐ/năm

  2.2. Hội viên tổ chức

 • Đối với công ty sản xuất kinh doanh có vốn điều lệ dưới 50 tỷ đồng và đối với các công ty tư vấn đầu tư, tư vấn Luật, mức hội phí hàng năm là 5 triệu đồng.
 • Đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có vốn điều lệ trên 50 tỷ đồng, nhóm công ty tài chính (một trong những chức năng cơ bản là đầu tư tài chính), công ty bảo hiểm, mức hội phí là 15 triệu đồng/năm.
 • Đối với công ty quản lý quỹ quản lý vốn đầu tư dưới 10 triệu USD thì mức hội phí là 10 triệu đồng/năm.
 • Ngân hàng thương mại , Công ty quản lý quỹ đang quản lý vốn đầu tư (cổ phiếu) từ 10 triệu USD – 100 triệu USD thì mức Hội phí là 20 triệu/năm.
 • Công ty quản lý quỹ đang quản lý tổng tải sản và các quỹ đầu tư từ 100 triệu USD – 500 triệu USD (trị giá cổ phần), mức hội phí là 30 triệu đồng/năm.
 • Công ty quản lý quỹ đang quản lý tổng tài sản và quỹ đầu tư từ 500 triệu USD – 1 tỷ USD : Mức hội phí là 50 triệu đồng/năm.
 • Công ty quản lý quỹ đang quản lý tổng tài sản và quỹ đầu tư từ 1 tỷ USD trở lên: 70 triệu đồng/năm.
 • Lệ phí gia nhập: Lệ phí gia nhập đối với tất cả các hội viên tổ chức là 5 triệu đồng/thành viên tổ chức, và chỉ đóng 1 lần khi gia nhập.
 • Mau don dang ky ca nhan

Mau don dang ky to chuc

024 3972 8133