Góp ý dự Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ( sửa đổi )

Chủ đề : Tất cả doanh nghiệp trong ngành sản xuất Bia đang lo ngại doanh nghiệp lớn nhất đầu ngành ở vị thế thống lĩnh thị trường sẽ có nhiều ưu đãi về thuế và lợi thế cạnh tranh nếu  phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt thay đổi từ Phương pháp tương đối sang Phương pháp hỗn hợp .

Tin Liên Quan

024 3972 8133