Giới thiệu

Giới Thiệu VAFI

Ngày: 14/01/2022

1/ Hoàn cảnh ra đời Hiệp hội các Nhà Đầu tư tài chính VN (VAFI) : – Thị trường chứng khoán VN ra đời hoạt động vào ngày 28/07/2000 với chỉ 2 công ty niêm yết trong bối cảnh lượng DNNN cổ phần ...

Xem thêm

Hội viên hiệp hội

Ngày: 05/01/2022

1 Công ty Tài chính TNHH MTV  Bưu điện Đ/c: Tầng 1&2, số 3 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: 024.7101 2222 Website: www.ptf.com.vn   2 Tổng CTCP Bảo Minh Đ/c: 26 ...

Xem thêm

Mẫu đơn đăng ký Hội viên cá nhân

Ngày: 30/12/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc ———–*****————— ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM Kính ...

Xem thêm

Mẫu đơn đăng ký Hội viên tổ chức

Ngày: 30/12/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———*****——- ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM   Kính gửi: Hiệp hội Các ...

Xem thêm

Tổng thư ký

Ngày: 30/12/2021

Tổng thư ký do Ban chấp hành bầu. Ban chấp hành qui định cụ thể về nhiệm vụ , quyền hạn và trách nhiệm của Tổng thư ký .

Xem thêm

Phó chủ tịch

Ngày: 30/12/2021

Các phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp Hành bầu, là người giúp cho Chủ tịch Hiệp hội theo dõi , chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công. Nhiệm vụ và quyền hạn của Các phó Chủ tịch Hiệp hội thực ...

Xem thêm

NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI

Ngày: 30/12/2021

Tham gia góp ý, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách liên quan đến việc phát triển thị trường tài chính; các định chế tài chính góp phần phát triển thị trường tài chính Việt Nam. ...

Xem thêm

Hướng dẫn Đăng ký

Ngày: 29/12/2021

Trình tự đăng ký gia nhập Các tổ chức, cá nhân muốn gia nhập hiệp hội điền thông tin vào mẫu đăng ký tương ứng (lấy trên website, hoặc tại văn phòng VAFI). Gửi bản đăng ký về văn phòng VAFI ( gửi qua ...

Xem thêm

Đối tượng gia nhập

Ngày: 29/12/2021

- Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán ; - Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội ...

Xem thêm

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Ngày: 03/10/2023

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV ( 2023 – 2028)   1/  Đặng Văn Thanh – Chủ tịch VAFI –   Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế & Ngân sách của Quốc ...

Xem thêm

024 3972 8133