Tin tức hoạt động

Góp ý dự Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ( sửa đổi )

Ngày: 25/10/2023

Chủ đề : Tất cả doanh nghiệp trong ngành sản xuất Bia đang lo ngại doanh nghiệp lớn nhất đầu ngành ở vị thế thống lĩnh thị trường sẽ có nhiều ưu đãi về thuế và lợi thế cạnh tranh nếu  phương pháp ...

Xem thêm

VAFI Term IV (2023 – 2028) | Augmentation of multidisciplinary expertise & advancement of activities toward effectiveness and substantiation

Ngày: 10/10/2023

Hanoi, October 3, 2023 – With the approval of the Ministry of Internal Affairs, on October 1, 2023, in Hanoi, the Vietnam Association of Financial Investors (VAFI) convened the IV Term Meeting (2023 ...

Xem thêm

VAFI Nhiệm Kỳ IV (2023 – 2028) | Bổ sung chuyên gia đa ngành & đẩy mạnh hoạt động nhắm đến hiệu quả và thực chất

Ngày: 05/10/2023

Hà Nội, ngày 03/10/2023 – Được sự chấp thuận của Bộ Nội vụ, ngày 01/10/2023 tại Hà Nội, Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2023 – 2028). VAFI là một ...

Xem thêm

Phản hồi của VAFI với 1 số ý kiến phản biện của học giả về đề xuất các giải pháp giảm mạnh lãi suất huy động.

Ngày: 07/08/2023

Ngày 13/06/2023 VAFI có văn bản 960/VAFI gửi Thủ tướng chính phủ và các bộ ngành hữu quan đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế với lãi suất huy động giảm mạnh. Xung ...

Xem thêm

Đề xuất các giải pháp giảm mạnh lãi suất cho vay

Ngày: 03/08/2023

– Giảm mạnh lãi suất huy động vốn để làm cơ sở giảm mạnh lãi suất cho vay cho các thành phần kinh tế & với nợ chính phủ ; – Đưa thêm loại trái phiếu gần như tuyệt đối an toàn để ...

Xem thêm

Đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn dài hạn cho Nền kinh tế với lãi suất huy động giảm mạnh.

Ngày: 13/06/2023

Lãi suất trái phiếu chính phủ & trái phiếu doanh nghiệp hiện hành & trong các năm qua còn rất cao so với các nước trong khu vực và các quốc gia phát triển, (cao hơn 2 lần về trái phiếu chính ...

Xem thêm

024 3972 8133