Tin tức hoạt động

Đề xuất giải pháp chấm dứt việc bán chui cổ phiếu

Ngày: 12/01/2022

Hiệp hội Các nhà đầu tư  tài chính Việt Nam  có văn bản 897/VAFI ngày 25/12/2017 gửi Bộ Tài Chính , Ủy ban chứng khoán nhà nước đề xuất giải pháp chấm dứt vĩnh viễn việc bán chui cổ phiếu nhưng bị ...

Xem thêm

Giám sát chặt chẽ thủ tục cấp phép niêm yết Cảng Qui Nhơn

Ngày: 14/01/2022

Ngày 11/11/2020 Hiệp hội Các Nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam ( VAFI ) có văn bản số 927/ VAFI gửi  Sở giao dịch chứng khoán TPHCM ( HOSE ), UB chứng khoán nhà nước, Bộ tài chính và các đơn vị thuộc Bộ ...

Xem thêm

VAFI tin tưởng hệ thống giải pháp cần tạo lập để đưa dần lãi suất VND về mức 0% là hoàn toàn khả thi

Ngày: 23/06/2021

Gần 11 năm trước , VAFI  có Đề xuất thành công về giải pháp Đưa lãi suất tiền gửi ngoại tệ về mức 0%/năm, và  giờ đây VAFI khuyến nghị cần tạo lập hệ thống giải pháp  để dần dần đưa lãi suất  tiền ...

Xem thêm

Đề xuất giải pháp Hạ dần lãi suất tiền gửi VND về mức 0%/năm

Ngày: 22/06/2021

Đề xuất giải pháp Hạ dần lãi suất tiền gửi VND về mức 0%/năm

Xem thêm

Cần mở chiến dịch làm sạch thị trường chứng khoán

Ngày: 11/06/2021

Cần mở chiến dịch làm sạch thị trường chứng khoán

Xem thêm

Đề xuất các giải pháp hữu hiệu để trái tim TTCK không còn bị thương tổn

Ngày: 10/03/2021

Trái tim thị trường chứng khoán VN ( HOSE ) đang thương tổn trong 3 tháng qua, hệ thống giao dịch HOSE thường xuyên diễn ra hàng ngày tình trạng đơ, nghẽn lệnh chứng khoán , có thời điểm nhà đầu tư ...

Xem thêm

Đề xuất chưa đánh thuế trả cổ tức bằng cổ phiếu & cổ phiếu thưởng

Ngày: 11/12/2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 qui định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế, trong đó có thực thi đánh thuế với hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu & cổ phiếu ...

Xem thêm

Không được tước cơ hội đầu tư thực hành , đầu tư hiệu quả đối với các nhà đầu tư mới, đầu tư nhỏ lẻ

Ngày: 01/12/2020

Chủ tịch SSC, HĐQT HOSE đã làm gì để cho môi trường đầu tư chứng khoán ngày càng an toàn & hấp dẫn tất cả nhà đầu tư

Xem thêm

VAFI không đồng ý kế hoạch tăng lô giao dịch tối thiểu lên 100 cổ phần

Ngày: 27/11/2020

Được biết HOSE có kế hoạch thử nghiệm tăng lô giao dịch tối thiểu lên 100 cổ phần từ tháng 12/2020 và sẽ triển khai chính thức từ tháng 1/2021, Hiệp hội Các Nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam phản đối ...

Xem thêm

Chậm trễ trong thủ tục cấp phép niêm yết Cảng Qui Nhơn

Ngày: 11/11/2020

Hiệp hội Các Nhà Đầu Tư Tài chính Việt Nam ( VAFI ) nhận thấy Cảng QN có các điều kiện cơ bản đủ tiêu chuẩn niêm yết trên sàn HOSE

Xem thêm

024 3972 8133