Phản hồi của VAFI với 1 số ý kiến phản biện của học giả về đề xuất các giải pháp giảm mạnh lãi suất huy động.

Ngày 13/06/2023 VAFI có văn bản 960/VAFI gửi Thủ tướng chính phủ và các bộ ngành hữu quan đề xuất các giải pháp tăng cường huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế với lãi suất huy động giảm mạnh. Xung quanh các giải pháp này, có 1 vài học giả bày tỏ quan điểm không đồng tình, chê các giải pháp thiếu tính khả thi, làm méo mó thị trường, không đồng bộ với khuôn khổ pháp lý hiện hành và không thể miễn các loại thuế đánh vào trái phiếu vì làm như vậy là thất thu ngân sách nhà nước….

Tin Liên Quan

024 3972 8133