Đề xuất các giải pháp giảm mạnh lãi suất cho vay

– Giảm mạnh lãi suất huy động vốn để làm cơ sở giảm mạnh lãi suất cho vay cho các thành phần kinh tế & với nợ chính phủ ;

– Đưa thêm loại trái phiếu gần như tuyệt đối an toàn để khuyến khích nhân dân tham gia đông đảo vào thị trường trái phiếu. Còn với các loại trái phiếu có rủi ro thì không được tham gia. Đưa ra khung pháp lý như vậy nhằm ngăn ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân, ngăn ngừa các vụ phát hành trái phiếu lừa đảo như Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát… đã từng xảy ra gây thua lỗ mất vốn cho hàng ngàn nhà đầu tư cá nhân.

– Giúp hệ thống ngân hàng thương mại dễ dàng huy động vốn dài hạn với lãi suất thấp để hệ thống doanh nghiệp và người dân cũng được vay với lãi suất thấp.

– Góp phần phát triển nhanh & bền vững thị trường trái phiếu VN như các nước đang phát triển ;

Tin Liên Quan

024 3972 8133