Thủ tướng chính phủ có ý kiến chỉ đạo với các bộ ngành hữu quan nghiên cứu đề xuất của VAFI với các giải pháp tăng cường huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế với lãi suất huy động giảm mạnh.

Tin Liên Quan

024 3972 8133