Báo cáo nghiên cứu về Độ mở của Thị trường chứng khoán Việt Nam

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) có báo cáo nghiên cứu với chủ đề “Độ mở của thị trường chứng khoán Việt Nam tới đâu” xin gửi tới Quí cơ quan liên quan để tham khảo trong công tác hoạch định chính sách thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. VAFI xin trình bày tóm tắt 5 tiêu chí thể hiện độ mở của thị trường chứng khoán Việt Nam như sau :

 

Tiêu chí đánh giá Việt Nam Thông lệ phổ biến

trên thế giới

Khái niệm về nhà đầu tư nước ngoài Doanh nghiệp có trên 51%vốn nước ngoài được coi là nhà đầu tư nước ngoài Doanh nghiệp có trên 51%/VĐL vốn nước ngoài đều coi là doanh nghiệp trong nước
Tỷ lệ sở hữu CP của nhà đầu tư nước ngoài trong cty đại chúng Không quá 49%/ vốn ĐL ;

Không quá 30%/VĐL với lĩnh vực Ngân hàng

Không hạn chế tỷ lệ cổ phần trong hầu hết các lĩnh vực trừ 1 số DN đặc biệt
Cổ phiếu không có quyền biểu quyết Chưa có qui định ;

Dự thảo chính sách qui định tỷ lệ 10%/VĐL cho công ty đại chúng

Không hạn chế tỷ lệ nắm giữ, kể cả những ngành nghề hạn chế đầu tư nước ngoài
Tư duy của nhà hoạch định chính sách Chưa nghiên cứu nhiều về kinh nghiệm thế giới, chưa hiểu ý nghĩa vô cùng to lớn của việc mở room để kích thích nền kinh tế phát triển Từ những nước giàu nhất như Mỹ đều với quan điểm càng thu hút nhiều vốn nước ngoài càng tốt .

Từ đó có chính sách ưu đãi về VISA, quốc tịch, về mua nhà giá rẻ, về  miễn giảm học phí cho con lao động nước ngoài

 

So sánh chính sách room cho thị trường chứng khoán với Chính sách thu hút FDI vào Việt Nam Chính sách room cho công ty không đại chúng VN ( Không áp dụng cho DNNN )
Đã cho phép nhà đầu tư 100% vốn FDI đầu tư vào tất cả các ngành nghề, kể cả lĩnh vực kinh doanh có điều kiện như ngân hàng , bảo hiểm … Không hạn chế tỷ nắm giữ

Kể cả mua toàn bộ doanh nghiệp ;

 

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133