Đề nghị 1 số giải pháp góp phần bình ổn TTCK

Để góp phần nhanh chóng bình ổn thị truờng chứng khoán trong giai đoạn hiện nay, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin có một số đề nghị sau với các công ty Niêm yết :

1/ Cố gắng công bố thông tin  kết quả kinh doanh Quí 1/2008 càng sớm càng tốt :

– Trong thời gian vừa qua do việc thực thi chính sách tiền tệ để chống lạm phát hơi sốc, làm ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của TTCK và có tác động nhất định đến hoạt động của các doanh nghiệp về chính sách lãi xuất, giá cả chi phí….Tuy nhiên nhân cơ hội TTCK mất ổn định, 1 số kẻ đầu cơ giá xuống tung tin thất thiệt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như các doanh nghiệp đang  phải đương đầu với 1 cuộc khủng hoảng kinh tế hay những kẻ đầu cơ giá xuống thổi phồng tác động tiêu cực của “ lạm phát “ sẽ gây nên khủng hoảng kinh tế….ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân.

– VAFI đã tiến hành 1 cuộc khảo sát nhanh 1 số doanh nghiệp niêm yết đại diện cho nhóm các ngành hàng như Ngân hàng, Bảo hiểm, Xây dựng, Bất động sản, Vận tải, Cao su, Dựợc…..thì nhận thấy là hoạt động của các doanh nghiệp vẫn bình thường, vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng như Quí 4/2007. Ngành xây dựng có thể có một số khó khăn tạm thời . Các doanh nghiệp đều ý thức được về biến động giá cả và lạm phát từ những năm 2005, 2006, 2007 nên đều có những kế hoạch ứng phó từ trước.

–  Hiện nay các nhà đầu tư đều mong muốn được sớm biết sức khoẻ của các doanh nghiệp niêm yết trong Quí 1/2008 ra sao ? Vì vậy VAFI đề nghị cụ thể :

+ Các doanh nghiệp niêm yết có thể công bố nhanh và vắn tắt kết quả kinh doanh Quí 1/2008 vào đầu tháng 4/2008 với các chỉ tiêu chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận ; Có thể công bố sớm thì số liệu không chính xác, nên các doanh nghiệp lựa chọn con số báo cáo an toàn ( bằng hay thấp hơn con số thực tế );

+ Các doanh nghiệp niêm yết cố gằng hoàn tất sớm báo cáo kết quả kinh doanh Quí 1/2008 và sớm công bố so với qui định.

+ Các doanh nghiệp niêm yết nên có thuyết minh đánh giá tác động về lạm phát có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình hay không ?

2/ Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành tích cực mua cổ phiếu của công ty mình trong khả năng tài chính cho phép :

– Trong giai đoạn TTCK suy giảm nhanh vừa qua, tại một số công ty niêm yết đã có một số thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành công bố thông tin về việc mua cổ phiếu của công ty mình, đây là những hành động rất tích cực và đáng trân trọng. Nếu việc mua cổ phiếu này diễn ra đồng thời tại nhiều công ty thì hiệu quả trấn an tâm lý nhà đầu tư sẽ tăng lên rất nhiều .

– VAFI cũng kêu gọi các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành hết sức hạn chế việc bán cổ phiếu của mình trong bối cảnh của TTCK hiện nay, trừ phi giải quyết những vấn đề lớn về tài chính gia đình.

– Việc mua cổ phiếu của các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành nhằm các mục đích sau :

+ Thể hiện trách nhiệm của nguời quản lý doanh nghiệp với những cổ đông của mình. Trách nhiệm vật chất càng lớn thì hiệu quả của quản trị doanh nghiệp sẽ được gia tăng .

+ Mua và nắm giữ cổ phiếu của công ty mình trong dài hạn ở 1 số lượng hợp lý ( tuỳ vào khả năng tài chính của từng cá nhân ) thể hiện niềm tự hào và vinh dự được cổ đông tín nhiệm bầu.

+ Việc mua cổ phiếu này sẽ làm tăng lòng tin của nhà đầu tư vào doanh nghiệp;

– VAFI tẩy chay những thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành ( trừ thành viên HĐQT độc lập ) có khả năng tài chính nhưng không nắm giữ hoặc nắm giữ ít cổ phiếu của chính công ty mình. Yếu tố này thể hiện việc các thành viên này không tin tưởng vào chính công ty do mình quản lý, hoặc tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao phó là không cao.

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133