Đề nghị Hướng dẫn lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết

Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính mới chỉ hướng dẫn về cách thức lập dự phòng giảm giá chứng khoán  niêm yết mà chưa có hướng dẫn cụ thể về việc lập dự phòng giảm giá cổ phiếu chưa niêm yết, thực tế này đang cản trở sự minh bạch hoá về giá trị đầu tư của cổ phiếu chưa niêm yết tại thời điểm lập báo cáo tài chính tại các công ty cổ phần, về vấn đề này Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam

( VAFI ) xin có ý kiến như sau :

Trong năm 2008, trước tình hình thị trường chứng khoán có nhiều biến động, giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM đã có nhiều văn bản đề nghị các công ty niêm yết và công ty đại chúng phải nghiêm chỉnh thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán để có cơ sở phản ánh đúng tài sản và lợi nhuận của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Trên thực tế đa phần các công ty niêm yết đã nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị trên vào thời điểm lập báo cáo tài chính cuối năm 2008 .

Tuy nhiên , tại 1 số doanh nghiệp có lịch trình làm việc thường lệ của các cơ quan thanh tra tài chính, thì việc trích lập dự phòng giảm giá cổ phiếu chưa niêm yết lại không được chấp nhận, lý do đưa ra là chưa có qui định pháp lý cụ thể về trích lập dự phòng cổ phiếu OTC, nếu như vậy thì xảy ra hệ quả sau :

– Đầu tư chứng khoán đã lỗ mà không được trích lập dự phòng, phải đóng thuế cho những khoản thua lỗ ;

– Giá trị doanh nghiệp không được phản ánh chính xác , ảnh hưởng các chỉ tiêu cơ bản như lợi nhuận, nghĩa vụ đóng thuế, các chỉ tiêu chứng khoán…

– Không khuyến khích doanh nghiệp minh bạch hoá thông tin, ngược lại là cơ hội cho 1 số doanh nghiệp che dấu các khoản thua lỗ ;

Vướng mắc về trích lập dự phòng giảm giá cổ phiếu OTC đã được các bên tham gia thị trường chứng khoán phản ánh với Bộ Tài chính nhiều lần và hiện nay Cục Tài chính doanh nghiệp đang nghiên cứu tiếp thu để ra hướng dẫn. Vấn đề đặt ra ở đây là bao giờ mới có hướng dẫn về lập dự phòng giảm giá cổ phiếu OTC ?

– Lời giải cho lập dự phòng cổ phiếu OTC là hết sức đơn giản và chỉ cần 1 văn bản hướng dẫn từ BTC , văn bản này không quá 1 trang giấy. Nếu tập trung làm thì chỉ cần 2 tuần là xong, tuy nhiên đã nhiều tháng nay, thị trường lên tiếng nhưng vẫn chưa có văn bản hướng dẫn ?

– VAFI làm văn bản này vì thấy sốt ruột với tiến độ xử lý các vấn đề nói trên. VAFI mong rằng cần phải nhanh chóng có văn bản hướng dẫn để :

+ Cộng đồng doanh nghiệp và nhất là các công ty niêm yết có cơ sở pháp lý trích lập dự phòng giảm giá cổ phiếu chưa niêm yết của năm 2009.

+ Huớng dẫn lập dự phòng cổ phiếu OTC là 1 vấn đề hết sức đơn giản, không có lý do gì để chậm trễ . Sự chậm trễ sẽ đồng nghĩa với việc làm cho báo cáo tài chính thiếu minh bạch chính xác.

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133