Đề xuất 5 giải pháp chiến lược để thúc đẩy Kinh tế phát triển nhanh hơn

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin Đề xuất với Chính phủ và các cơ quan hữu quan  5 giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh hơn ( có thuyết minh đính kèm ) :

1/ Giải pháp thứ nhất : Không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong khối doanh nghiệp niêm yết, trừ các doanh nghiệp hoạt động chính trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ; Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong ngành ngân hàng nên được nâng lên mức 49%/ vốn điều lệ, với những tổ chức tín dụng hoạt động yếu kém thì không hạn chế tỷ lệ sở hữu ;

2/ Giải pháp thứ hai : Nên khuyến khích người nước ngoài mua các loại nhà ở cao cấp với thủ tục đơn giản ;

3/ Giải pháp thứ ba : Cần chấm dứt  tình trạng vàng hóa nền kinh tế bằng giải pháp tính thuế giá trị gia tăng ( mức 10% ) theo phương pháp khấu trừ cho hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức ;

4/ Giải pháp thứ tư : Từng bước hạ lãi suất tiền gửi ngoại tệ và  nhanh chóng hướng tới mục tiêu lãi suất tiền gửi ngoại tệ bằng không ;

5/ Giải pháp thứ năm : Lãnh đạo các cơ quan chính phủ nên dành nhiều thời gian trực tiếp tham vấn, chỉ đạo để tìm kiếm, lựa chọn và xây dựng những giải pháp kinh tế then chốt ;

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133