Đề xuất xây dựng Đề án Chiến lược phát triển lực lượng nhà đầu tư tổ chức

Để thị trường chứng khoán nước ta phát triển bền vững thì cần phải có thêm nhiều giải pháp ; Một trong những giải pháp nền tảng là cần chú trọng phát triển hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức , vì vậy Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam đề xuất với Bộ Tài chính & UBCKNN cần xây dựng 1 Đề án chiến lược phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức :

1/ Vì sao VAFI có đề xuất này ?

– TTCKVN trải qua hơn 9 năm hoạt động , lực lượng nhà đầu tư tổ chức đã có những bước trưởng thành rõ rệt :

+ Đã có hơn 100 công ty chứng khoán ra đời hoạt động ;

+ UBCKNN đã cấp phép thành lập cho 46  công ty quản lý quỹ trong nước ;

+ Đã có hàng trăm tổ chức nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào TTCKVN ;

+ Hầu hết các tổ chức tài chính trong nước như Ngân hàng thương mại, Công ty Tài chính, công ty Bảo hiểm đều tham gia tích cực vào TTCK .

– Tuy nhiên  lực lượng nhà đầu tư tổ chức còn chưa đạt được yêu cầu nếu so với các thị trường chứng khoán quốc tế, thê hiện ở những nét cơ bản như sau :

+ Tỷ trọng giá trị giao dịch hàng ngày của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm khoảng 15%, còn lại khoảng 85% thuộc về nhà đầu tư cá nhân. Tỷ lệ này gần như ngược so với TTCK tại các nước phát triển, là nhà đầu tư tổ chức chiếm khoảng 80% – 85% giá trị giao dịch hàng ngày ;

+ Vốn kinh doanh cổ phiếu của các tổ chức trong nước còn nhỏ bé so với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài , ngược với thông lệ quốc tế ;

+ Nhìn vào cơ cấu cổ đông trong công ty đại chúng, nếu loại trừ tỷ lệ cổ phần của cổ đông nhà nước thì nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm khoảng 70 – 85%/ vốn điều lệ. Đây là 1 tỷ lệ rất “ lỏng “, so với thông lệ quốc tế thì có tỷ lệ ngược lại ;

– Qua  9 năm hoạt động, TTCKVN phải đương đầu với 3 cuộc khủng hoảng lớn và nhiều cuộc khủng hoảng nhỏ :

+ Khi gặp khủng hoảng thì TTCKVN dao động ở mức độ lớn nhất thế giới, mặc dù kinh tế vỹ mô bình thường hoặc nến kinh tế không bị khủng hoảng nhiều như các nước trên thế giới ;

+ Các tổ chức đầu tư tại VN còn nhỏ bé so với lực lượng nhà đầu tư cá nhân, cho nên chưa thể đóng vai trò là nhân tố ổn định cho TTCK ;

+ Tại TTCK trong khu vực và trên thế giới, vai trò dẫn dắt và ổn định thị trường thuộc về nhà đầu tư tổ chức, tuy nhiên ở  ta thì ngược lại.

– Từ sự phân tích sơ bộ như trên thì có thể kết luận rằng lực lượng nhà đầu tư tổ chức chưa đảm đương được vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, cũng như vai trò làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của TTCK, vì vậy chúng ta cần phải hoạch định 1 hệ thống giải pháp để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ lực lượng nhà đầu tư tổ chức.

2/ Đề xuất cụ thể của VAFI :

– Những phân tích ở trên là không xa lạ đối với đa phần các nhà đầu tư, có nghĩa là ai cũng biết tình trạng này. Tuy nhiên “nói thì dễ, làm với khó “, vì vậy VAFI không muốn làm công việc đơn giản này, mà mong muốn cùng chia xẻ gánh nặng này với Bộ Tài chính và UBCKNN.

– Để giải quyết vấn đề nêu trên, đề nghị UBCKNN nên thành lập 1 Tổ soạn thảo gồm đại diện SSC, đại diện VAFI, đại diện Hiệp hội kinh doanh chứng khoán, đại diện Câu lạc bộ công ty quản lý quỹ, đại diện Nhóm thị trường vốn tại Diễn đàn doanh nghiệp VN.

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133