Giải pháp hạn chế thông tin nội gián

Từ trước tới nay, Bộ Tài chính & UBCKNN đã ban hành và sửa đổi 1 số văn bản về công bố thông tin của các bên tham gia thị trường chứng khoán, công tác hoạch định chính sách này đang ngày càng hoàn thiện và có nhiều tiến bộ, tuy nhiên đi cùng với sự phát triển của TTCKVN, các hình thức trục lợi thông tin nội gián ngày càng phát triển và hết sức tinh vi, vì vậy Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI )  xin đưa ra 1 giải pháp góp phần hạn chế thông tin nội gián :

Thông tin nội gián thường là những loại thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến giá chứng khoán, được 1 số đối tượng biết trước và lạm dụng những thông tin này trước khi những thông tin này được công bố ra công chúng .

Vì sao có những loại thông tin nội gián như trên ? Có rất nhiều nguyên nhân và 1 trong những nguyên nhân cơ bản là do kẽ hở của chính sách :

– Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin, và trước đó là thông tư 38 chưa qui định cụ thể nghĩa vụ của tổ chức niêm yết phải công bố những loại thông tin theo qui định của pháp luật lên trang Web của mình đồng thời với thời điểm gửi các loại báo cáo tài chính…..cho các Sở giao dịch chứng khoán, trên thực tế tại nhiều doanh nghiệp niêm yết mới chỉ có nghĩa vụ báo cáo thông tin cho các Sở giao dịch chứng khoán và UBCKNN theo đúng thời hạn như qui định của pháp luật, còn việc đăng trên trang Web của mình thì có thể đưa tin hoạc không đưa tin, hoặc đưa tin chậm so với thời điểm gửi các loại thông tin cho Sở GDCK ;

– Thực tế đã chứng kiến nhiều trường hợp, cổ phiếu của một số doanh nghiệp biến động tăng bất thường với biên độ lớn trong vài phiên, sau đó thị trường đón nhận những thông tin tốt về cổ phiếu đó được các Sở giao dịch công bố ( trong khi tại trang Web của doanh nghiệp không đưa tin hoặc chậm đưa tin so với Sở về những thông tin tốt đó ). Trong những trường hợp này đã có việc kinh doanh thông tin nội gián từ 1 số nhân viên tại các Sở giao dịch chứng khoán .

* Giải pháp khắc phục :

1/ Bộ Tài chính và UBCKNN nên có văn bản qui định rõ “ Các tổ chức niêm yết, các bên tham gia thị trường chứng khoán có trang Web theo qui định của pháp luật cần công bố những loại thông tin theo qui định của pháp luật hoặc không theo qui định của pháp luật lên trang Web của mình trước khi gửi thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán, UBCKNN….

2/ Đề nghị các công ty niêm yết :

– Cần chú trọng tầm quan trọng của việc  công bố thông tin để tạo sự bình đẳng về tiếp nhận thông tin cho công chúng đầu tư ;

– Chủ động công bố các loại thông tin theo qui định sớm hơn so với thời hạn qui định nếu có thể, chủ động đưa tin lên trang Web của mình trước khi gửi tin cho Sở giao dịch chứng khoán và UBCKNN nhằm tránh tình trạng thông tin nội gián như đã phân tích ở trên ;

– Trên thực tế đã có 1 bộ phận các công ty niêm yết ý thức được tầm quan trọng của việc công bố thông tin, luôn công bố thông tin sớm trước thời hạn qui định và công bố ngay trên trang Web của mình để công chúng đầu tư đón nhận thông tin sớm hơn thời điểm công chúng nhận được thông tin công bố từ các Sở giao dịch chứng khoán.

– Bằng văn bản này , VAFI hy vọng rằng việc công bố kết quả kinh doanh Quí 1 của các công ty niêm yết sẽ được cải thiện nhằm tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, đồng thời cải thiện rõ rệt công tác quan hệ với nhà đầu tư  từ công ty niêm yết .

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133