Giải trình về sự cần thiết được cấp phép tạp chí “ Nhà đầu tư”

Ngày 1/8/2008 , Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) đã làm tờ trình và hồ sơ gửi Bộ Thông tin & truyền thông và Cục Báo chí xin phép được cấp phép xuất bản Tạp chí với tên gọi “ Nhà đầu tư “, sau đó VAFI có nhận được trả lời từ Cục Báo chí là cần chờ công tác Quy hoạch ngành báo chí mới xem xét cấp phép .

Theo văn bản 4318/BTTTT-HD ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “ Hướng dẫn công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc “, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam xin trình bày thêm những căn cứ về sự cần thiết  cần có 1 Tạp chí  riêng  :

– Hiện nay đã có 1 vài tờ báo, tạp chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có nội dung phản ánh về kinh tế, tài chính, chứng khoán , tuy nhiên những ấn phẩm này chưa đáp ứng được đòi hỏi của cộng đồng các nhà đầu tư tài chính trong nước và nước ngoài :

+ Đa phần là đưa các tin tức về tài chính, chứng khoán ;

+ Những thông tin cần phân tích hay cần cung cấp để nâng cao kiến thức của nhà đầu tư thì còn thiếu vắng, điều này là dễ hiểu bởi vì để đáp ứng được điều này thì cần phải có những chuyên gia tài chính giỏi kiêm nhiệm viết báo ;

+ Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển thì ngày càng phức tạp về chất lượng thông tin : Có những vấn đề về bản chất là tốt nhưng lại được diễn giải là không tốt hoặc không lành mạnh , có những nghiệp vụ kinh doanh tài chính bị hiểu sai hay có những tin đồn thất thiệt về hoạt động của 1 doanh nghiệp nào đó mà không được cải chính kịp thời làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư .

+ Hiện nay chúng ta chưa có 1 tờ báo hay Tạp chí bằng tiếng Anh chuyên về tài chính chứng khoán để phục vụ cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm giúp cho nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ về thị trường chứng khoán và từ đó làm nền tảng cho việc tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài .

– Theo kinh nghiệm và thông lệ thế giới thì tất cả những Hội nghề nghiệp về tài chính, chứng khoán đều có những tờ báo hay tạp chí để làm công cụ đắc lực cho hoạt động của Hội :

+ Phần lớn  bài viết phân tích, đánh giá về thị trường tài chính, chứng khoán là do các chuyên gia là hội viên của Hội viết , những nội dung này mang tính chất chuyên nghiệp và khác hẳn với những tin bài từ các báo xã hội chỉ nhằm mục đích đưa tin nhanh.

+ Có thể nói các Tạp chí của Hội nghề nghiệp về đầu tư tài chính, chứng khoán mang tới cho nhà đầu tư những quan điểm đúng đắn và sâu sắc về bản chất của từng vấn đề .

+ Các tờ tạp chí nghề nghiệp còn đóng 1 vai trò như 1 nhà tư vấn chuyên nghiệp, mang lại nhiều kiến thức cho cộng đồng các nhà đầu tư và nhất là những nhà đầu tư cá nhân.

– Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam đã ra đời và hoạt động được 5 năm, trong giai đoạn đầu VAFI tập trung  công tác phát triển thị trường, góp phần cùng các Bộ quản lý ngành đưa ra nhiều giải pháp phát triển thị trường tài chính, chứng khoán Việt Nam, bên cạnh đó VAFI cũng khai thác hoạt động có hiệu quả trang tin điện tử của mình với Website ( WWW.VAFI.ORG.VN). 5 năm đầu hoạt động là cả 1 thời gian liên tục gắn kết hoạt động của Hiệp hội với hàng trăm tờ báo, tạp chí nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông phát triển thị trường tài chính , tuy nhiên hoạt động của VAFI vẫn gặp nhiều khó khăn do không có 1 tạp chí của riêng mình :

+  Không thể đưa ra các bài tư vấn dài trên các báo ;

+ Không phải vấn đề chuyên môn nào cũng được các báo hưởng ứng ;

+ Không phản ánh hết những tâm tư nguyện vọng của các nhà đầu tư về thị trường để từ đó làm cơ sở cho công tác hoặch định chính sách của nhà nước ;

+  Không có phương tiện để truyền tải thông tin cho các nhà đầu tư nước ngoài ;

+ Những hoạt động nghề nghiệp hay hoạt động phát triển thị trường của VAFI không thể tiếp tục  miễn phí như hiện nay vì không còn nguồn tài trợ từ các Hội viên, mà đòi hỏi phải có nguồn thu từ việc thành lập Tạp chí, để duy trì hoạt động hiệp hội .

– Việc ra đời Tạp chí “ Nhà đầu tư “ của VAFI nhằm mục đích chính :

+ Thể hiện tiếng nói của 1 Hội nghề nghiệp, là 1 nhà tư vấn chuyên nghiệp cho cộng đồng các nhà đầu tư ;

+ Bổ sung những hạn chế hiện nay trong công tác truyền thông, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính từ các Hội nghề nghiệp trên thế giới ;

+ Trong giai đoạn đầu , Tạp chí “ Nhà đầu tư “ ra đời 1 tuần 1 số nhằm đáp ứng kip thời nhu cầu nắm bắt thông tin được phân tích từ các nhà đầu tư ;

+ Sau 3 năm, trên cơ sở kinh nghiệm và đội ngũ nhân sự, VAFI xin phép xuất bản tiếp Tạp chí “ Nhà đầu tư “ bằng tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay từ các nhà đầu tư nước ngoài.

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133