Góp ý về công tác quan hệ với nhà đầu tư

Hiệp hội Các Nhà Đầu Tư Tài chính Việt Nam ( VAFI ) đã nhận được văn bản trả lời thiện chí của HĐQT CTCP Cao su Tây Ninh ; VAFI tiếp tục có ý kiến  về công tác quan hệ với nhà đầu tư để chuẩn bị cho tốt hơn ĐHCĐ sáp tới :

1/ VAFI nói rõ lý do thắc mắc về thay đổi lịch trình ĐHCĐ :

– Theo Điểm 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 thì “ ĐHCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của HĐQT, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính “ :

+ Việc 2 lần thay đổi ngày họp ĐHCĐ là phù hợp Luật DN nhưng lẽ ra với thông lệ quản trị tốt thì mọi việc phải chuẩn bị chu đáo để ĐHCĐ diễn ra càng sớm càng tốt ( sau khi có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính ), nếu có sự thay đổi ngày họp vì lý do đặc biệt thì cũng chỉ 1 lần , việc 2 lần thay đổi làm cho nhiều nhà đầu tư nghi ngờ. nghi ngờ là quyền của họ còn công ty cũng phải có động thái xóa đi nỗi nghi ngờ đó .

+ ĐHCĐ là Đại hội tổng kết năm giữa nhà đầu tư với HĐQT và Ban điều hành, cho nên cần tổ chức đại hội sớm thì mới có ý nghĩa ;

2/ Cần cải thiện chế độ công bố thông tin :

– Nhiều thông tin về tình hình kinh doanh của TRC mà HĐQT thấy bình thường nhưng nhà đầu tư thấy đó là quan trọng trong quyết định đầu tư của họ hoặc những thông tin được công bố theo qui định pháp luật thì không bao giờ đủ đối với mọi nhà đầu tư. Những khiếm khuyết này cần phải được bổ sung.

– Trong báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo thường niên hay báo cáo tổng kết của HĐQT không thuyết minh chi tiết các số liệu về doanh thu, lợi nhuận, tài sản, nợ ngân hàng của các mảng kinh doanh phụ như kinh doanh chế biến gỗ, xăng dầu, thanh lý cây cao su ( số ha thanh lý, số tiền, giá bán…).

– TRC cũng góp vốn lớn vào CTCP Cao su Việt Lào nhưng nhà đầu tư không biết tình hình kinh doanh của công ty này ra sao ? Cần thuyết minh sơ bộ về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này và yêu cầu CTCP Cao su Việt Lào phải có chế độ công bố thông tin như đối với DNNN. Nếu doanh nghiệp này từ chối, VAFI sẽ yêu cầu Tập đoàn can thiệp. Tốt nhất hàng năm HĐQT TRC nên công bố báo cáo tài chính của CTCP cao su Việt Lào để cho nhà đầu tư biết. Ngoài ra HĐQT TRC cần đề nghị công ty Việt Lào sớm trả cổ tức sau 14 năm đầu tư.

– Bổ sung công bố thông tin về công ty Tây Ninh- Siêm Riệp :

+ Còn hạng mục nào cần đầu tư ? Nhà máy chế biến bao giờ xây dựng và cần vốn đầu tư bao nhiêu, lấy nguồn vốn từ đâu ?

+ HĐQT nên công bố lịch trình khai thác cao su theo từng năm với sản lượng tương ứng để cổ đông hiểu rõ được gía trị tương lại của doanh nghiệp  .

– VAFI đánh giá TRC là cổ phiếu hấp dẫn để đầu tư giá trị nhưng không phải ai cũng hiểu điều này, vì vậy HĐQT nên mới đội ngũ phân tích chứng khoán từ các công ty chứng khoán lớn như SSI, HSC… đến trao đổi và cung cấp thêm thông tin họ giới thiệu cho khách hàng của họ biết .

– Về chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt :

+ Có lẽ TRC không còn những khoảng đầu tư lớn, hai năm nữa sẽ khai thác nhiều tại Siêm Riệp thì chính sách cổ tức sẽ ra sao ?

+ VAFI nghĩ rằng chính sách cổ tức phải thay đổi và bù đắp chính đáng cho nhà đầu tư dài hạn và TRC cần công bố định hướng chính sách trả cổ tức tiền mặt ;

+ VAFI được biết HĐQT sẽ trình ĐHCĐ sắp tới mức cổ tức mới, thông tin này sẽ góp phần cải thiện tính thanh khoản cổ phiếu và cần công bố sớm trong bối cảnh thị trường chứng khoán hiện nay để cổ đông phấn khởi và thêm niềm tin .

3/ Trang thông tin điện tử của TRC cần có tiếng Anh :

– Nếu không có tiếng Anh thì cổ phiếu TRC chỉ có 1 số công ty quản lý quỹ có văn phòng tại VN hiểu được , đông đảo đối tượng nước ngoài còn lại sẽ không đầu tư vì họ không có thông tin về TRC, vì vậy cần từng bước xây dựng trang thông tin bằng tiếng Anh.

– Với lượng thông tin cần công bố bằng tiếng Anh của TRC là không nhiều cho nên chi phí dịch sang tiếng Anh là thấp.

– Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh : Hiện nay hầu hết các công ty kiểm toán đều trang bị phần mềm tự động để chuyển hóa sang tiếng Anh nên HĐQT có thể dễ dàng yêu cầu  công ty kiêm toán làm việc này;

– Nếu TRC không có phiên dịch thì có thể ký hợp đồng với 1 công ty dịch thuật có uy tín, chi phí không nhiều.

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133