Phải loại bỏ thái độ quan liêu cửa quyền trong xét duyệt hồ sơ niêm yết Cảng Qui Nhơn

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính VN ( VAFI ) nhận được CV 477/SGDHCM-NY ngày 30/3/2023 của Sở giao dịch CK TPHCM phản hồi các văn bản VAFI và  HOSE giải thích lý do vì sao chưa xét duyệt hồ sơ niêm yết Cảng Qui Nhơn. Trong văn bản này HOSE  đưa ra lý do then chốt không xét niêm yết CQN:

Tin Liên Quan

024 3972 8133