Tạo khoảng thời gian bằng 0

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam đã nhận được văn bản số 1251/UBCKNN- PC ngày 29/4/2010 của UBCKNN trả lời VAFI về kiến nghị  những giải pháp hạn chế thông tin nội gián, về văn bản trả lời của SSC, VAFI có ý kiến như sau :

1- Văn bản trả lời của SSC không có gì mới, chỉ là sự trích dẫn lại những qui định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC , nếu vậy thì :

+ Tại sao lại có tình trạng  203 công ty niêm yết đã không nộp báo cáo tài chính Quí 4/2009 cho SSC ( như công văn của SSC gửi các công ty niêm yết ngày 13/4/2009 ) ?

+ Tại sao lại có tình trạng nhiều công ty niêm yết không đưa các báo cáo tài chính Quí 1/2010 lên trang Web của mình hoặc đăng tải chậm trễ so với việc đăng tải thông tin từ các Sở Giao dịch chứng khoán ?

+ Tại sao lại vẫn có tình trạng kinh doanh thông tin nội gián từ báo cáo tài chính Quí 1/2010 trong khoảng thời gian các Sở giao dịch nhận được báo cáo tới thời điểm  đăng tải thông tin ?

2– Văn bản trả lời của SSC thậm chí còn trái luật, và khuyến khích giao dịch nội gián :

+ Theo nội dụng văn bản 1251 thì Các tổ chức niêm yết không được công bố thông tin sớm hơn theo qui định mà phải “ được thực hiện đồng thời với việc báo cáo cho UBCKNN, SGDCK về nội dung thông tin công bố, vì có những tổ chức công bố thông tin sớm hơn theo qui định, nhưng thông tin đó lại không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ nên có thể dẫn đến bất lợi cho nhà đầu tư khi nhận những thông tin đó để tham gia thị trường “ ;

+ Nếu SSC lý luận như trên thì chẳng khác gì cấm doanh nghiệp niêm yết tự nguyện công bố những thông tin không theo yêu cầu, hay cấm doanh nghiệp trả lời báo chí về tình hình sản xuất kinh doanh ;

+ Công tác quản lý nhà nước ở đây là gì ? Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về những thông tin được công bố và không để cho 1 số nhân viên tại các Sở GDCK trục lợi kinh doanh thông tin .

3- Hiểu thế nào về công bố đồng thời ?

– Thông tư 09/2010/TT-BTC qui định việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời với việc báo cáo UBCKNN, SGDCK :

+ Các bản báo cáo về thông tin chuyến đến cho SGDCK , UBCKNN có thể mất vài ngày hoặc chậm hơn nếu đan xen những ngày nghỉ, chưa tính tới các khâu chậm trễ từ việc nhận công văn, xử lý thông tin từ các phòng ban của SGDCK ;

+ Trong khoảng thời gian trên thì doanh nghiệp niêm yết lựa chọn thời điểm nào để đăng tin lên trang Web của mình ? Nếu không có những hướng dẫn cụ thể thì người ta không thể hiểu nổi “ công bố đồng thời là như thế nào ?”

4- Làm thế nào để duy trì đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ( có liên quan ) tại các SGDCK :

– Nếu Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT tại các SGDCK là những người am hiểu chuyên môn sâu sắc thì phải rất lo ngại về việc kinh doanh thông tin nội gián từ 1 số nhân viên của mình và phải tìm cách hạn chế tối đa tình trạng này.

– Có nhân viên ở SGDCK nói rằng họ có rất nhiều điều kiện biết trước thông tin và đó là đặc quyền đặc lợi của họ, tại sao lại xóa các đặc quyền đó đi ?

– Trong 10 năm qua kể từ ngày TTCKVN ra đời hoạt động, có lẽ rất nhiều kiến nghị về xóa bỏ độc quyền công bố thông tin, công bố thông tin bình đẳng cho các nhà đầu tư….đều không xuất phát từ các SGDCK và ít xuất phát từ SSC ?

– Những công việc mà VAFI đã và đang làm về hạn chế thông tin nội gián là những công việc tự nguyện , những công việc này nhẽ ra là trách nhiệm của lãnh đạo các SGDCK, giá như Tổng Giám đốc , Chủ tich HĐQT của SGDCK nhận thức được vấn đề và  thiết tha đề nghị với UBCKNN rằng yêu cầu các công ty niêm yết hãy công bố thông tin lên trang Web của mình ( chỉ mất vài phút ) , sau đó mới gửi văn bản đến chúng tôi để giữ gìn  đạo đức cho một số nhân viên của  chúng tôi thì VAFI sẽ đánh giá cao những sáng kiến này.

5/ Kiến nghị cụ thể :

– UBCKNN với thẩm quyền của mình cần ban hành 1 công văn giải thích rõ những yêu cầu cần tuân thủ đối với Thông tư 09/2010/TT-BTC như sau :

+ Việc đăng tải các thông tin theo qui định pháp luật lên trang Web của các công ty niêm yết, công ty chứng khoán….là yêu cầu bắt buộc . Việc chỉ gửi thông tin cho UBCKNN, SGDCK là chưa đáp ứng được những qui định của pháp luật .

+ Việc công bố thông tin được tiến hành như sau : Đăng tải trên Website của tổ chức công bố thông tin, rồi sau đó gửi văn bản cho UBCKNN, SGDCK.

+ Nếu tổ chức công bố thông tin nào không tuân thủ 2 qui định trên là vi phạm pháp luật và phải bị xử phạt hành chính ;

– Yêu cầu của VAFI rất đơn giản và rất dễ thực hiện song nó sẽ có 1 ý nghĩa rất lớn trong công tác cung cấp thông tin một cách công khai công bằng và minh bạch .

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133