Tham gia bình ổn Thị Trường Chứng Khoán

Thị  trường  chứng  khoán  đang  ở  trong  tình  trạng  èo  uột  và  trầm  lắng  quá  lâu,  mặc  dù kinh tế  nước  ta  đã  vượt  qua  khỏi  giai  đoạn  khó  khăn  nhất ;  Để góp phần tham gia bình ổn TTCK cùng  với  Chính  phủ, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin đề nghị HĐQT Các công ty niêm yết xem xét thực hiện 1 số giải pháp sau đây :

1/ Sớm công bố lại kế hoạch sản xuất kinh doanh Quí 3, Quí 4/2011 : của đa phần các doanh nghiệp;

– Từ sự phân tích trên, đ- Trong  bối  cảnh  kinh  tế  hiện  nay,  môi  trường  kinh  doanh đã tác  động  nhiều  tới  hoạt động  sản  xuất  kinh  doanh  của  cộng  đồng  doanh  nghiệp :

+ Một  bộ phận doanh nghiệp sẽ  không  hoàn  thành  kế  hoạch  năm 2011 ;

+ Một bộ phận doanh nghiệp vẫn giữ vững kế hoạch sản xuất kinh doanh ;

+ Một  bộ  phận  doanh  nghiệp  mạnh, quản  trị  doanh  nghiệp  tốt  sẽ  được  hưởng  lợi  nhờ lợi  thế  cạnh  tranh, khả  năng tài chính mạnh trong ngắn hạn và dài hạn ;

– Tuy  nhiên  cách  nhìn  nhận  của  đa  phần  các  nhà  đầu  tư  cá  nhân  về  tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là mù mờ, thiếu thông tin và nhận định không chính xác, thể hiện ở các mặt :

+ Chưa nhận diện được tình hình tài chính của 1 số ít doanh nghiệp đang ở tình trạng giải thể , phá sản , bằng chứng là số cổ phiếu  này vẫn được giao dịch nhiều ;

+ Lo lắng thái quá về hoạt động sản xuất kinh doanh ề nghị HĐQT các doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kế hoạch dự kiến Quí 3, quí 4 để các nhà đầu tư có cách nhìn nhận chính xác, tránh tình trạng lo lắng, hoang mang thái quá và cũng để tránh tình trạng bán tháo cổ phiếu với giá rẻ mạt . Việc công bố những thông tin này là rất quan trọng, sẽ có tác dụng góp phần làm bình ổn TTCK.

2/ Khuyến nghị 1 bộ phận doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức lần 1 trong tháng 8/ 2011, tháng 9/2011

– Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, lãi suất cao đồng nghĩa với chi phí tài chính tăng cao, ảnh hưởng đến khả năng tài chính của doanh nghiệp, vì vậy sử dụng triệt để đồng vốn tự có có 1 ý nghĩa rất quan trọng ;

– Tuy nhiên cũng có nhiều doanh nghiệp có khả năng tài chính mạnh, tỷ lệ vay nợ thấp so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, vốn dành cho các dự án đầu tư không quá lớn, tình hình kinh doanh trong năm nay ít bị giảm sút so với năm trước, thâm chí có 1 bộ phận doanh nghiệp còn tăng trưởng hơn so với năm 2010 :

+ Một số doanh nghiệp trong số này đã tạm dừng thanh toán cổ tức đợt  cuối năm 2010 để mua cổ phiếu quỹ, đây là hoạt động đáng biểu dương, tuy nhiên trong tình hình hiện tại việc mua cổ phiếu quỹ có lẽ không tốt bằng việc trả cổ tức bằng tiền măt ;

+ Bộ phận doanh nghiệp có khả năng tài chính dồi dào này ( chiếm khoảng 10%- 15% tổng số doanh nghiệp niêm yết có khả năng thanh toán 1 tỷ lệ cổ tức tiền mặt từ 5%-10%/năm trong tháng 9, tháng 10/2011 ;

– Trong thời buổi khó khăn hiện nay, “ tiền mặt là vua “, tiền mặt rất cần cho doanh nghiệp vì trong khó khăn, sẽ có nhiều cơ hội đầu tư tốt hơn, song tiền mặt cũng rất cần thiết và vô cùng quan trọng cho các cổ đông của doanh nghiệp và cho sự ổn định của TTCK :

+ Cổ đông công ty nhận được cổ tức tiền mặt ( dù ít so với vốn đầu tư của họ ) sẽ tái đầu tư ngay vào TTCK vì khỏan đầu tư này có tỷ suất lợi nhuận rất cao nếu xét phương diện đầu tư dài hạn và biết chọn lọc đầu tư ;

+ Nếu nhiều công ty niêm yết cùng trả cổ tức trong tháng 8, tháng 9/2011 sẽ tạo 1 dòng tiền không nhỏ ( so với bối cảnh hiện nay ) đầu tư trở lại vào TTCK và có thể giúp cho thị trường ấm lên, tạo điều kiện cho TTCK phục hồi dần vào dịp cuối năm.

– Khuyến nghị của VAFI chỉ hướng vào những doanh nghiệp thuận lợi trong khả năng thanh toán cổ tức sớm ( sớm trong điều kiện hiện nay ), còn với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn lưu động, đang gặp khó khăn về thu xếp vốn dài hạn cho các dự án đầu tư , đang thua lỗ….. thì không nên thực hiện sớm so với kế hoạch của mình.

3/ Các thành viên HĐQT, BKS , Ban điều hành, cổ đông nội bộ đẩy mạnh việc công bố thông tin mua cổ phiếu của doanh nghiệp mình :

– Trong thời gian vừa qua đã có nhiều cổ đông nội bộ công bố mua cổ phiếu của doanh nghiệp mình, đây là hành động đáng biểu dương vì góp phần ổn định giá cổ phiếu ;

– Nếu có nhiều cổ đông nội bộ tại nhiều công ty cùng tham gia mua cổ phiếu thì sẽ có tác động mạnh hơn và có ý nghĩa nhiều hơn đến việc bình ổn thị trường chứng khoán ;

– Tùy theo khả năng tài chính của mình, các cổ đông nội bộ nên tích cực tham gia mua cổ phiếu, tất nhiên là không phải mua bằng mọi giá.

Tin Liên Quan

024 3972 8133