Tiếp tục đề nghị không thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ

Để góp ý việc làm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ( sửa đổi ),  Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) đã có văn bản số 467/HHĐTTC vào ngày 12/3/2008 gửi các cơ quan hữu quan đề nghị không thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư trái phiếu chính phủ, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, đề nghị này chưa được tiếp thu tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, vì vậy VAFI xin có ý kiến như sau :

– Đề xuất không thu thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư vào TPCP không phải là việc xin ưu đãi miễn giảm thuế cho nhà đầu tư vào TPCP, bản chất của vấn đề là dùng tiền ngân sách để đóng thuế cho thuế TNDN, vậy đặt ra việc thu thuế TNDN làm gì để cho tốn kém tiền bạc của nhà nước nếu xét về mặt thủ tục hành chính ?

– Khi đưa thuế TNDN vào nghiệp vụ kinh doanh TPCP sẽ làm cho lãi xuất huy động của TPCP tăng lên khoảng 2%/năm, và ít nhiều tác động lên mặt bằng huy động vốn của hệ thống ngân hàng thương mại ( tuỳ theo qui mô huy động TPCP của Bộ Tài chính, điều này không tốt cho sự phát triển của thị trường trái phiếu cũng như ảnh hưởng đến chính sách lãi xuất cơ bản của Ngân hàng nhà nước ;

– Cách đây 1 tháng khi trả lời phỏng vấn báo “ Đầu tư chứng khoán,  một lãnh đạo NHNN than phiền rằng trong thời gian gần đây, lãi xuất huy động của TPCP quá cao ( từ 16% -17%/năm ), ảnh hưởng đến chính sách lãi xuất cơ bản của NHNN và từ đó kêu gọi BTC cần có sự phối hợp trong chính sách huy động vốn .

– Trong văn bản 467, VAFI đã phân tích rất kỹ sự bất lợi trong việc tính thuế TNDN vào hoạt động kinh doanh TPCP và điều này không phù hợp với thông lệ phổ biến của thế giới . Các nhà hoạch định chính sách cần phải đặt câu hỏi rằng “ Tại sao VN lại đi ngược lại với thông lệ phổ biến trên thế giới và vì sao thị trường trái phiếu VN là thị trường kém phát triển nhất thế giới ? “

– Hiện có 1 điều mâu thuẫn là trong Luật thuế thu nhập cá nhân, nhà đầu tư cá nhân đuợc miễn giảm thuế khi đầu tư vào TPCP, còn theo Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN thì việc đầu tư vào TPCP sẽ bị tính thuế TNDN ?

–  Từ phân tích trên,  VAFI đề nghị :

+ UBCKNN cần có góp ý cụ thể cho vấn đề nêu trên ;

+ NHNNVN cũng cần có văn bản góp ý với BTC về vấn đề nêu trên để tạo sự thuận lợi trong xây dựng chính sách lãi xuất cơ bản .

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133