Tiếp tục Đề xuất các giải pháp chấm dứt vàng hóa

Cơn sốt vàng đã diễn ra gần 2 tháng vẫn chưa có biểu hiện chấm dứt, giá vàng trong nước luôn ở tình trạng cao hơn giá vàng thế giới từ 800.000đồng/lượng đến 2 triệu đồng/lượng mặc dù Ngân hàng nhà nước đã nhiều lần cấp giấy phép nhập khẩu vàng. Như Tân Thống đốc phát biểu , khi giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới trên 400.000 đồng/lượng là đã ở tình trạng thị trường vàng bị lũng đoạn và đầu cơ . Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt nam ( VAFI ) nhận thấy rằng với cơn sốt này, mất khoảng 1 tỷ USD để nhập vàng theo đường chính thức và phi chính thức, điều đó đồng nghĩa với việc có khoảng 20.000 tỷ đồng được rút ra khỏi hệ thống ngân hàng thương mại để nằm chết trong kho, thay vì làm tăng nguồn dự trữ ngoại tệ của nhà nước và để dành vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh .

Những biện pháp để bình ổn thị trường vàng mà NHNN dự định áp dụng như vay vàng trong dân để tăng dự trữ ngoại tệ và bình ổn thị trường vàng là không khả thi và vô cùng tốn kém cho nhà nước và không có quốc gia nào áp dụng chính sách này.

Làm gì để chấm dứt tình trạng đầu cơ, tích trữ lũng đoạn thị trường vàng ? Vì sao lại có tình trạng này ? Là do chưa tính thuế VAT 10% trên giá bán vàng như các loại hàng hóa khác, là do Bộ Tài chính chưa thật sự vào cuộc trong tiến trình chống vàng hóa .

Vì vậy VAFI tiếp tục gửi Tân Thống đốc và Tân Bộ trưởng Tài chính những giải pháp thật sự khả thi để nhanh chóng chấm dứt tình trạng vàng hóa nền kinh tế .

File Đính Kèm

Tin Liên Quan

024 3972 8133