Xem xét trách nhiệm người quản lý HOSE liên quan cổ phiếu lừa đảo FLC Faros

Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng Faros (mã chứng khoán ROS) ngay trước khi lên sàn HOSE đã lộ rõ là cổ phiếu lừa đảo, làm giá và được tạo dựng điều khiển bởi nhà quản lý FLC

Tin Liên Quan

024 3972 8133