Xin cứu giúp hàng ngàn cổ đông tại CTCP Cảng Qui Nhơn

Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin phản ánh với UBKTTW và các cơ quan hữu quan v/v công ty cổ phần Cảng Qui Nhơn (CQN) bị cản trở niêm yết trong 10 năm qua :

Tin Liên Quan

024 3972 8133