Tin tức hoạt động
Tin tức hoạt động Tham gia góp ý, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách liên quan đến việc phát triển thị trường tài chính Việt Nam.
Điều lệ hoạt động
Điều lệ hoạt động Hiệp hội là tổ chức tự nguyện của các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính . Hiệp hội là tổ chức Xã hội - Nghề nghiệp
Liên hệ
Liên hệ Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam Địa chỉ : Tầng 6 tòa nhà Đa Năng – 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Mail: office@vafi.org.vn Tell: 024 3972 8133

024 3972 8133