Danh sách ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Ngày: 03/10/2023

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM NHIỆM KỲ IV ( 2023 – 2028)   1/  Đặng Văn Thanh – Chủ tịch VAFI –   Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế & Ngân sách của Quốc ...

Xem thêm

024 3972 8133