Danh sách ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Ngày: 29/12/2021

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM NHIỆM KỲ III ( 2016 – 2021)   Đặng Văn Thanh –   Chủ tịch VAFI – Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Kinh tế & Ngân sách của Quốc ...

Xem thêm

024 3972 8133