Đề xuất giải pháp chấm dứt việc bán chui cổ phiếu

Hiệp hội Các nhà đầu tư  tài chính Việt Nam  có văn bản 897/VAFI ngày 25/12/2017 gửi Bộ Tài Chính , Ủy ban chứng khoán nhà nước đề xuất giải pháp chấm dứt vĩnh viễn việc bán chui cổ phiếu nhưng bị chủ tịch SSC từ chối mà không rõ lý do và từ đó tới nay SSC không có giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng bán chui cổ phiếu. Tình trạng bán chui cổ phiếu  ngày càng phát triển với đỉnh điểm là ngày 10/1/2022, chủ tịch HĐQT FLC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà không công bố thông tin.

Tin Liên Quan

024 3972 8133