Tin tức hoạt động

Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ139/2007/NĐ-CP

Ngày: 14/04/2010

Liên quan đến Dự thảo Nghị định sửa đổi , bổ sung Nghị định 139/2007/NĐ-CP  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp , Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin góp ý Tại ...

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán Tạo cơ chế cho công ty đại chúng tiến hành ĐHCĐ được thuận lợi

Ngày: 29/03/2010

Mùa Đại hội cổ đông của các công ty đại chúng đang bắt đầu diễn ra và cũng như các năm trước, hầu như tất cả các công ty đại chúng đều rất vất vả trong việc mời cổ đông tới tham dự, sẽ có nhiều đại ...

Xem thêm

Góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 134 v/ v hướng dẫn nghĩa vụ Thuế áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngày: 22/03/2010

Vụ Chính sách -Tổng cục Thuế đang tổ chức lấy ý kiến để góp ý vào “ Dự thảo Sửa đổi , bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng ...

Xem thêm

Cần đổi mới công tác hoạch định chính sách tại SSC

Ngày: 03/03/2010

Để ngày càng hoàn thiện công tác hoạch định chính sách, giúp cho TTCKVN phát triên một cách bền vững, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin góp một số ý kiến như sau : 1/ Nhìn nhận ...

Xem thêm

Cần đổi mới công tác hoạch định chính sách tại SSC

Ngày: 03/03/2010

Để ngày càng hoàn thiện công tác hoạch định chính sách, giúp cho TTCKVN phát triên một cách bền vững, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin góp một số ý kiến như sau : 1/ Nhìn nhận ...

Xem thêm

Cần loại bỏ những rào cản đối với sự ra đời và phát triển của tổ chức đầu tư trong nước

Ngày: 21/12/2009

Làm thế nào để thúc đẩy sự ra đời và phát triển của hệ thống các nhà đầu tư tổ chức ? Bằng văn bản này , Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin trình bày chi tiết về Nhóm giải pháp ...

Xem thêm

Đề xuất những giải pháp cơ bản để phát triển lực lượng nhà đầu tư tổ chức

Ngày: 10/12/2009

Để TTCKVN phát triển bền vững thì cần phải tăng cường xây dựng lực lượng nhà đầu tư tổ chức lớn mạnh nhiều hơn nữa, để góp phần thực hiện mục tiêu này, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( ...

Xem thêm

Đề xuất xây dựng Đề án Chiến lược phát triển lực lượng nhà đầu tư tổ chức

Ngày: 13/11/2009

Để thị trường chứng khoán nước ta phát triển bền vững thì cần phải có thêm nhiều giải pháp ; Một trong những giải pháp nền tảng là cần chú trọng phát triển hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức , vì vậy ...

Xem thêm

Đề nghị Hướng dẫn lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết

Ngày: 22/09/2009

Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính mới chỉ hướng dẫn về cách thức lập dự phòng giảm giá chứng khoán  niêm yết mà chưa có hướng dẫn cụ thể về việc lập dự phòng giảm giá cổ ...

Xem thêm

Góp ý với SCIC về mục tiêu hoạt động

Ngày: 27/08/2009

Thời báo kinh tế Việt Nam ra số 203 – Thứ Ba ngày 25/8/2009 có bài viết “ SCIC đề xuất đầu tư thêm hai dự án lớn tại Tp. HCM “, nội dung chủ yếu của bài báo cho biết SCIC vừa đề xuất với ...

Xem thêm

024 3972 8133