Tin tức hoạt động

Góp ý về công tác tổ chức thoái vốn nhà nước

Ngày: 17/02/2009

Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) có ý kiến về việc thoái vốn nhà nước & cách thức thu hút các nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị có vốn góp của SCIC  : 1/ Bình luận về công ...

Xem thêm

Tạo hàng hoá chủ chốt cho TTCK năm 2009

Ngày: 09/02/2009

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hết sức ảm đạm như hiện nay thì đòi hỏi  phải có nhiều giải pháp  làm cho môi trường đầu tư chứng khoán trở nên hấp dẫn nhằm gia tăng lượng vốn đầu tư từ các nhà ...

Xem thêm

Thông điệp của VAFI gửi các nhà đầu tư & nhà quản lý doanh nghiệp nhân mùa Đại hội cổ đông sắp tới.

Ngày: 02/02/2009

Để mùa ĐHCĐ sắp đến thực sự là Đại hội của những người chủ sở hữu doanh nghiệp, thực sự sôi nổi , tích cực và đi vào chiều sâu & có hiệu quả cao , Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( ...

Xem thêm

Góp ý 1 số vấn đề về quản trị doanh nghiệp của DPM và PVN

Ngày: 13/12/2008

Liên quan tới văn bản số 175/PBHC-HĐQT ngày 21/10/2008 của HĐQT DPM lấy ý kiến các cổ đông để quyết định chi 100 tỷ đồng chuyển cho PVN để làm công tác từ thiện, theo đề nghị của nhiều hội viên VAFI ...

Xem thêm

Khuyến nghị các doanh nghiệp niêm yết cố gắng công bố thông tin vắn tắt hàng tháng

Ngày: 03/12/2008

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hiện nay, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) khuyến nghị các công ty đang niêm yết trên sàn Hose và Hastc cố gắng công bố thông tin vắn tắt về ...

Xem thêm

Tiếp tục đề nghị không thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ

Ngày: 13/10/2008

Để góp ý việc làm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ( sửa đổi ),  Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) đã có văn bản số 467/HHĐTTC vào ngày ...

Xem thêm

Cần tạo lập môi truờng đầu tư thuận lợi hơn nữa để khuyến khích sự ra đời và phát triển các tổ chức đầu tư trong nước

Ngày: 08/10/2008

Lãnh đạo Bộ Tài chính và SSC thường hay trách công chúng đầu tư là đầu tư theo phong trào hay tâm lý đầu tư bầy đàn còn phổ biến trên TTCK. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng không có gì khó hiểu vì đông ...

Xem thêm

Kiên quyết thực hiện việc tách bạch tiền gửi của nhà đầu tư ra khỏi công ty chứng khoán

Ngày: 24/09/2008

Liên quan tới Công văn số 1888/UBCK-QLKD ngày 17/9/2008 của Uỷ Ban Chứng khoán nhà nước gửi cho các công ty chứng khoán về việc thực hiện quản lý tách bạch tiền gửi nhà đầu tư tại các ngân hàng ...

Xem thêm

Xác định nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cần đúc kết từ cuộc khủng hoảng TTCK vừa qua

Ngày: 03/09/2008

Sau đợt tụt dốc liên tục kéo dài của thị trường chứng khoán vừa qua ( Đợt xuống  lần thứ hai ), có lẽ chưa có 1 báo cáo chính thức nào từ cơ quan quản lý nhằm đánh giá những nguyên nhân trực tiếp , ...

Xem thêm

Kiến nghị bắt buộc phải có bảo lãnh phát hành với mọi trường hợp phát hành cổ phiếu ra công chúng

Ngày: 13/08/2008

Liên quan đến việc UBCKNN lấy ý kiến để sửa đổi Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 v/v qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( ...

Xem thêm

024 3972 8133