Tin tức hoạt động

Suy nghĩ về nhiệm vụ chủ yếu cụ thể của Tân Bộ trưởng Tài chính và Tân Thống đốc

Ngày: 09/08/2011

Ỏ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế nước ta, vai trò vị trí của  Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương thể hiện là  những Bộ quan trọng nhất với sự ổn định và ...

Xem thêm

Phân tích Đề xuất của Chính phủ về việc miễn thuế cổ tức, thuế chuyển nhượng chứng khoán

Ngày: 19/07/2011

Trong những ngày qua, Chính phủ có Tờ trình với UBTV Quốc Hội về việc miễn giảm, giãn thuế cho một số đối tượng chịu thuế đang bị ảnh hưởng của khó khăn kinh tế với mục tiêu khoan sức dân để kích ...

Xem thêm

Tham gia bình ổn Thị Trường Chứng Khoán

Ngày: 15/07/2011

Thị  trường  chứng  khoán  đang  ở  trong  tình  trạng  èo  uột  và  trầm  lắng  quá  lâu,  mặc  dù kinh tế  nước  ta  đã  vượt  qua  khỏi  giai  đoạn  khó  khăn  nhất ;  Để góp phần tham gia bình ổn ...

Xem thêm

“ Phí dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán” là hoạt động kinh doanh chứng khoán và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Ngày: 21/06/2011

Bộ Tài chính đã có văn bản số 16058/BTC-TCT ngày 26/11/2010 gửi BIDV trả lời về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng. Xung quanh văn bản này, cộng đồng ...

Xem thêm

Đề xuất xây dựng cơ chế cho phép nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần phổ thông không có quyền biểu quyết

Ngày: 07/06/2011

Để tăng cung hàng hóa cho nhà đầu tư nước ngoài, tăng tính thanh khoản cho thị trường đồng thời tăng tỷ lệ giao dịch từ phía nhà đầu tư tổ chức, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) Đề ...

Xem thêm

Đề xuất ban hành Phí được quyền mua ô tô xe máy

Ngày: 31/05/2011

Ô tô con , xe máy là những mặt hàng thuộc Danh mục hạn chế nhập khẩu vì ảnh hưởng lớn đến việc phát triển giao thông công cộng, vì ngăn cản việc giải bài toán ùn tắc giao thông, đồng thời ảnh hưởng ...

Xem thêm

Tiếp tục Đề xuất một số giải pháp chống đô la hóa

Ngày: 23/05/2011

Để đẩy nhanh tiến trình xóa bỏ tình trạng đô la hóa và để bình ổn một cách vững chắc thị trường tiền tệ,  Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin Tiếp tục đề xuất 1 số giải pháp như ...

Xem thêm

Đề xuất Con đường đổi mới Doanh nghiệp nhà nước

Ngày: 09/03/2011

Đổi mới phương thức quản lý doanh nghiệp nhà nước từ lâu đã là một chủ trương lớn của Đảng & Nhà nước. Qua 10 năm đổi mới, chúng ta đã chuyển đổi thành công một bộ phận DNNN sang cơ chế công ty ...

Xem thêm

Tiếp tục Góp ý công tác quản trị doanh nghiệp

Ngày: 06/03/2011

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin gửi lời chào trân trọng tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc LSS ; Thay mặt cho một số Hội viên VAFI đã , đang và sẽ là cổ đông LSS, VAFI xin ...

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty niêm yết

Ngày: 20/12/2010

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin có ý kiến Bản Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết như sau : 1/ VAFI góp ý vào hai vấn đề lớn ...

Xem thêm

024 3972 8133