Tin tức hoạt động

Tiếp tục đề nghị không thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ

Ngày: 13/10/2008

Để góp ý việc làm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ( sửa đổi ),  Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) đã có văn bản số 467/HHĐTTC vào ngày ...

Xem thêm

Cần tạo lập môi truờng đầu tư thuận lợi hơn nữa để khuyến khích sự ra đời và phát triển các tổ chức đầu tư trong nước

Ngày: 08/10/2008

Lãnh đạo Bộ Tài chính và SSC thường hay trách công chúng đầu tư là đầu tư theo phong trào hay tâm lý đầu tư bầy đàn còn phổ biến trên TTCK. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng không có gì khó hiểu vì đông ...

Xem thêm

Kiên quyết thực hiện việc tách bạch tiền gửi của nhà đầu tư ra khỏi công ty chứng khoán

Ngày: 24/09/2008

Liên quan tới Công văn số 1888/UBCK-QLKD ngày 17/9/2008 của Uỷ Ban Chứng khoán nhà nước gửi cho các công ty chứng khoán về việc thực hiện quản lý tách bạch tiền gửi nhà đầu tư tại các ngân hàng ...

Xem thêm

Xác định nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cần đúc kết từ cuộc khủng hoảng TTCK vừa qua

Ngày: 03/09/2008

Sau đợt tụt dốc liên tục kéo dài của thị trường chứng khoán vừa qua ( Đợt xuống  lần thứ hai ), có lẽ chưa có 1 báo cáo chính thức nào từ cơ quan quản lý nhằm đánh giá những nguyên nhân trực tiếp , ...

Xem thêm

Kiến nghị bắt buộc phải có bảo lãnh phát hành với mọi trường hợp phát hành cổ phiếu ra công chúng

Ngày: 13/08/2008

Liên quan đến việc UBCKNN lấy ý kiến để sửa đổi Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 v/v qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( ...

Xem thêm

Đề xuất nhóm giải pháp nhằm ổn định hoạt động của TTCK

Ngày: 22/05/2008

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI)  đề xuất 6 giải pháp  nhằm góp phần nhanh chóng ổn định  hoạt động của TTCK trong bối cảnh hiện nay : 1/ Đề nghị Ngân hàng nhà nước giảm tỷ lệ dự ...

Xem thêm

Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá DNNN

Ngày: 01/07/2008

Tiến trình cổ phần hoá DNNN trong 6 tháng đầu năm 2008  gần như ngừng trệ do ảnh hưởng của TTCK cộng với tình hình kinh tế khó khăn và một số nhân tố khác, trước tình hình này, Hiệp hội các nhà đầu ...

Xem thêm

Đề nghị 1 số giải pháp góp phần bình ổn TTCK

Ngày: 26/03/2008

Để góp phần nhanh chóng bình ổn thị truờng chứng khoán trong giai đoạn hiện nay, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin có một số đề nghị sau với các công ty Niêm yết : 1/ Cố gắng ...

Xem thêm

Đề nghị cấm việc mua khống chứng khoán dưới hình thức T + 3

Ngày: 31/03/2008

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam(VAFI ) kiến nghị UBCKNN 1 giải pháp hết sức quan trọng và cấp thiết để nhanh chóng bình ổn TTCK là : Chỉ thị cho các công ty chứng khoán không được thực ...

Xem thêm

Phản ánh việc bình ổn TTCK của SCIC tại phiên giao dịch ngày 21/3/2008

Ngày: 20/03/2008

VAFI  xin phản ánh việc bình ổn TTCK của SCIC tại phiên giao dịch ngày Thứ sáu 20/3/2008, qua đó có 1 số góp ý tại những phiên bình ổn sau đó : 1/ Phản ánh việc bình ổn của  SCIC ngày 21/3/2008 : ...

Xem thêm

024 3972 8133