Tin tức hoạt động

Cần loại bỏ những rào cản đối với sự ra đời và phát triển của tổ chức đầu tư trong nước

Ngày: 21/12/2009

Làm thế nào để thúc đẩy sự ra đời và phát triển của hệ thống các nhà đầu tư tổ chức ? Bằng văn bản này , Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin trình bày chi tiết về Nhóm giải pháp ...

Xem thêm

Đề xuất những giải pháp cơ bản để phát triển lực lượng nhà đầu tư tổ chức

Ngày: 10/12/2009

Để TTCKVN phát triển bền vững thì cần phải tăng cường xây dựng lực lượng nhà đầu tư tổ chức lớn mạnh nhiều hơn nữa, để góp phần thực hiện mục tiêu này, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( ...

Xem thêm

Đề xuất xây dựng Đề án Chiến lược phát triển lực lượng nhà đầu tư tổ chức

Ngày: 13/11/2009

Để thị trường chứng khoán nước ta phát triển bền vững thì cần phải có thêm nhiều giải pháp ; Một trong những giải pháp nền tảng là cần chú trọng phát triển hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức , vì vậy ...

Xem thêm

Đề nghị Hướng dẫn lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết

Ngày: 22/09/2009

Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính mới chỉ hướng dẫn về cách thức lập dự phòng giảm giá chứng khoán  niêm yết mà chưa có hướng dẫn cụ thể về việc lập dự phòng giảm giá cổ ...

Xem thêm

Góp ý với SCIC về mục tiêu hoạt động

Ngày: 27/08/2009

Thời báo kinh tế Việt Nam ra số 203 – Thứ Ba ngày 25/8/2009 có bài viết “ SCIC đề xuất đầu tư thêm hai dự án lớn tại Tp. HCM “, nội dung chủ yếu của bài báo cho biết SCIC vừa đề xuất với ...

Xem thêm

Đề nghị xử phạt hành chính đối với Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc Sabeco & Habeco

Ngày: 22/05/2009

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin có ý kiến về việc vi phạm chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng đối với trường hợp của Sabeco và Habeo như sau : 1/ Đề nghị UBCKNN xử ...

Xem thêm

Xây dựng Ban Quan hệ cổ đông hoạt động hiệu quả là phương tiện để tối đa hoá sự minh bạch

Ngày: 20/05/2009

Hiểu  thế nào cho đúng về sự minh bạch thông tin cho  nhà đầu tư là điều không đơn giản đối với HĐQT & Ban Điều hành các công ty niêm yết . Chấp hành đúng các qui định của pháp luật về công khai ...

Xem thêm

Tiếp tục kiến nghị Sabeco & Habeco thực hiện niêm yết

Ngày: 12/05/2009

Bộ Công thương đã có văn bản  trả lời số 3444/BCT-TC ngày 17/4/2009 liên quan đến  nội dung niêm yết cổ phiếu của SABECO & HABECO, về văn bản này , Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( ...

Xem thêm

Giải trình về sự cần thiết được cấp phép tạp chí “ Nhà đầu tư”

Ngày: 05/05/2009

Ngày 1/8/2008 , Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) đã làm tờ trình và hồ sơ gửi Bộ Thông tin & truyền thông và Cục Báo chí xin phép được cấp phép xuất bản Tạp chí với tên gọi “ ...

Xem thêm

Tạo điều kiện cho công ty đại chúng tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông được thuận lợi

Ngày: 27/03/2009

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam( VAFI ) xin phản ánh với Thủ tướng và các cơ quan  hữu quan về một trở ngại lớn về pháp lý làm cho nhiều đại hội cổ đông tại các công ty đại chúng phải bị ...

Xem thêm

024 3972 8133