Tin tức hoạt động

Đề xuất nhóm giải pháp nhằm ổn định hoạt động của TTCK

Ngày: 22/05/2008

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI)  đề xuất 6 giải pháp  nhằm góp phần nhanh chóng ổn định  hoạt động của TTCK trong bối cảnh hiện nay : 1/ Đề nghị Ngân hàng nhà nước giảm tỷ lệ dự ...

Xem thêm

Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá DNNN

Ngày: 01/07/2008

Tiến trình cổ phần hoá DNNN trong 6 tháng đầu năm 2008  gần như ngừng trệ do ảnh hưởng của TTCK cộng với tình hình kinh tế khó khăn và một số nhân tố khác, trước tình hình này, Hiệp hội các nhà đầu ...

Xem thêm

Đề nghị 1 số giải pháp góp phần bình ổn TTCK

Ngày: 26/03/2008

Để góp phần nhanh chóng bình ổn thị truờng chứng khoán trong giai đoạn hiện nay, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin có một số đề nghị sau với các công ty Niêm yết : 1/ Cố gắng ...

Xem thêm

Đề nghị cấm việc mua khống chứng khoán dưới hình thức T + 3

Ngày: 31/03/2008

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam(VAFI ) kiến nghị UBCKNN 1 giải pháp hết sức quan trọng và cấp thiết để nhanh chóng bình ổn TTCK là : Chỉ thị cho các công ty chứng khoán không được thực ...

Xem thêm

Phản ánh việc bình ổn TTCK của SCIC tại phiên giao dịch ngày 21/3/2008

Ngày: 20/03/2008

VAFI  xin phản ánh việc bình ổn TTCK của SCIC tại phiên giao dịch ngày Thứ sáu 20/3/2008, qua đó có 1 số góp ý tại những phiên bình ổn sau đó : 1/ Phản ánh việc bình ổn của  SCIC ngày 21/3/2008 : ...

Xem thêm

Tiếp tục Góp ý phương thức bình ổn TTCK

Ngày: 18/03/2008

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) đã có công văn số 472 /HHTC ngày 18/3/2008 gửi SCIC về kỹ thuật bình ổn TTCK ; Theo dõi sát sao phiên giao dịch ngày 19/3/2008, VAFI tiếp tục có ...

Xem thêm

Tăng cường công tác quản trị DN tại các công ty đại chúng

Ngày: 14/03/2008

Trong tình hình TTCK đang ảm đạm hiện nay, đã có nhiều giải pháp được đề cập và phần lớn các giải pháp này đều hướng tới chính sách vĩ mô của nhà nước, tuy nhiên nhìn dưới góc độ các nhà đầu tư tài ...

Xem thêm

Đề xuất không thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư trái phiếu chính phủ

Ngày: 12/03/2008

Để góp phần vào chương trình chống lạm phát đạt hiệu quả cao, làm giảm mặt bằng lãi xuất huy động vốn trong thị trường tài chính, làm gia tăng khả năng đầu tư vào trái phiếu chính phủ của các tổ chức ...

Xem thêm

Đề xuất các giải pháp cải thiện tiền đồng

Ngày: 24/01/2008

Làm cách nào để cải thiện tình trạng thiếu tiền đồng khi nhà đầu tư nước ngoài cần thanh toán tiền mua cổ phần , đây là 1 vấn đề mới phát sinh trong thời gian gần đây, vì vậy Hiệp hội Các nhà đầu tư ...

Xem thêm

Đề xuất nâng tỷ lệ huy động vốn và tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các Ngân hàng cổ phần lên mức 35% hoặc 37%

Ngày: 03/01/2008

Để tăng cường huy động vốn vào thị trường chứng khoán & vào hệ thống ngân hàng thương mại , đồng thời tạo thêm sự hấp dẫn về hàng hoá cho thị trường chứng khoán nước ta trong việc khuyến khích ...

Xem thêm

024 3972 8133