Tin tức hoạt động

Góp ý về Qui chế quản trị doanh nghiệp lần 2

Ngày: 02/12/2015

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) tiếp tục có ý kiến với Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thay thế Thông tư ...

Xem thêm

Góp ý về Qui chế quản trị doanh nghiệp

Ngày: 09/11/2015

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) có ý kiến với Bản Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thay thế Thông tư ...

Xem thêm

Góp ý Dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 58

Ngày: 14/04/2015

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin góp ý một số điểm vào Bản Dự thảo mới nhất về việc sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 như sau : 1/ Chuẩn hóa một số khái ...

Xem thêm

VAFI công bố Chủ tịch và Tổng Giám Đốc HOSE vi phạm nặng Quy chế Công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày: 08/02/2015

1/. Tại văn bản số 842/HHĐTTC ngày 6/2/2015 , VAFI khẳng định Chủ tịch HĐQT và TGĐ của HOSE đã không thực hiện công khai minh bạch tình hình tài chính của HOSE trong nhiều năm liền, đã không thực ...

Xem thêm

VAFI công bố HOSE vi phạm chế độ Công bố thông tin cho nhà đầu tư

Ngày: 06/02/2015

Trong những ngày gần đây Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM ( HOSE ) đã cố tình vi phạm chế độ công bố thông tin cho nhà đầu tư, cụ thể không cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết về tình hình giao dịch ...

Xem thêm

Đề xuất giải pháp đưa lãi suất tiền gửi VND xuống mức 1%/năm

Ngày: 02/02/2015

Ở thời điểm hiện tại, nếu có ai hỏi Thống Đốc là có thể đưa được lãi suất tiền gửi nội tệ xuống mức không quá 3%/năm không ? Chắc chắn Thống Đốc trả lời rằng không thể thực hiện được mục tiêu đó ...

Xem thêm

Báo cáo nghiên cứu về Độ mở của Thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày: 31/07/2013

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) có báo cáo nghiên cứu với chủ đề “Độ mở của thị trường chứng khoán Việt Nam tới đâu” xin gửi tới Quí cơ quan liên quan để tham khảo trong công tác ...

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Nghị định về thành lập và hoạt động Công ty định mức tín nhiệm

Ngày: 13/06/2013

Nhận được công văn số 7051/BTC –TCNH ngày 3/6/2013 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị định thành lập và hoạt động của công ty định mức tín nhiệm ( CRA ) , Hiệp hội Các nhà đầu ...

Xem thêm

Đề xuất 5 giải pháp chiến lược để thúc đẩy Kinh tế phát triển nhanh hơn

Ngày: 24/05/2013

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin Đề xuất với Chính phủ và các cơ quan hữu quan  5 giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh hơn ( có thuyết minh đính kèm ...

Xem thêm

Đề xuất 5 giải pháp tăng thu cho Ngân sách nhà nước

Ngày: 04/10/2013

Thu ngân sách nhà nước đang gặp nhiều khó khăn đòi hỏi phải có những giải pháp mới để  phát triển nguồn thu . Về vấn đề này, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt nam ( VAFI ) thấy rằng không thiếu ...

Xem thêm

024 3972 8133