Tin tức hoạt động

Đề xuất 5 giải pháp chiến lược để thúc đẩy Kinh tế phát triển nhanh hơn

Ngày: 24/05/2013

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin Đề xuất với Chính phủ và các cơ quan hữu quan  5 giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh hơn ( có thuyết minh đính kèm ...

Xem thêm

Đề xuất 5 giải pháp tăng thu cho Ngân sách nhà nước

Ngày: 04/10/2013

Thu ngân sách nhà nước đang gặp nhiều khó khăn đòi hỏi phải có những giải pháp mới để  phát triển nguồn thu . Về vấn đề này, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt nam ( VAFI ) thấy rằng không thiếu ...

Xem thêm

Góp ý Dự thảo TT qui định mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài

Ngày: 17/07/2013

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin góp ý Dự thảo Thông tư quy định về lộ trình và điều kiện cho thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ...

Xem thêm

Đề xuất 5 giải pháp cơ bản để phá băng thị trường bất động sản

Ngày: 11/12/2012

Trong thời gian qua, Đảng, Chính phủ & Quốc Hội đã có nhiều chủ trương quan trọng nhằm quyết tâm phá băng thị trường bất động sản

Xem thêm

Góp ý chi tiết Dự thảo Thông tư về Chính sách Thuế trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày: 18/06/2012

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) đã có 3 văn bản phản biện về  Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN đối với lĩnh vực chứng khoán , với văn bản thứ tư ...

Xem thêm

Giải quyết những tồn tại về Chính sách thuế Cho nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường OTC

Ngày: 14/06/2012

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) tiếp tục đi sâu nghiên cứu Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN đối với lĩnh vực chứng khoán thì nhận thấy  Chính sách ...

Xem thêm

Góp ý Chính sách Thuế cho Quỹ đầu tư được thành lập trong nước

Ngày: 12/06/2012

Tiếp theo văn bản góp ý lần đầu về Dự thảo ( ngày 29/5/2012 ) Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN đối với lĩnh vực chứng khoán , Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ...

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Thông tư về Chính sách Thuế Trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày: 11/06/2012

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin có ý kiến về Bản Dự thảo lần đầu ( ngày 29/5/2012 ) Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN đối với lĩnh vực chứng khoán như ...

Xem thêm

Tiếp tục Góp ý công tác quản trị doanh nghiệp

Ngày: 09/04/2012

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin gửi lời chào trân trọng tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc VRG & TRC ; Thay mặt cho một số Hội viên VAFI đã , đang và sẽ là cổ đông TRC, ...

Xem thêm

Đề xuất giải pháp chuyển nhanh toàn bộ Doanh Nghiệp Nhà Nước thành Công ty cổ phần chỉ trong vòng 1 tháng

Ngày: 03/04/2012

Tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước đã được 20 năm, quá trình cổ phần hóa DNNN diễn ra chậm chạp, đã thu đuợc nhiều thành tựu và bài học kinh nghiệm đồng thời đã xác định chân lý là chỉ có cổ ...

Xem thêm

024 3972 8133