Tin tức hoạt động

Đề xuất các giải pháp Tái cơ cấu Vinashin

Ngày: 23/08/2010

Chủ trương Tái cơ cấu Vinashin & những bước đi ban đầu trong lộ trình Tái cơ cấu  của Chính phủ là hoàn toàn đúng đắn , bằng kinh nghiệm thực tế của mình trong tiến trình cải tổ và đổi mới hệ ...

Xem thêm

Cần chỉ đạo Sabeco và Habeco sớm thực hiện niêm yết

Ngày: 23/06/2010

Từ đầu năm 2009, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) đã có một số văn bản kiến nghị Bộ Công thương chỉ đạo Sabeco và Habeco thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán nhằm giúp ...

Xem thêm

Đề xuất thành lập Công ty Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Ngày: 21/06/2010

Để góp phần xây dựng Dự Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán đạt hiệu quả cao, hạn chế những khoảng trống vắng về khuôn khổ pháp lý cho một thị trường chứng khoán phát triển bền ...

Xem thêm

Tạo khoảng thời gian bằng 0

Ngày: 06/05/2010

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam đã nhận được văn bản số 1251/UBCKNN- PC ngày 29/4/2010 của UBCKNN trả lời VAFI về kiến nghị  những giải pháp hạn chế thông tin nội gián, về văn bản trả lời ...

Xem thêm

Giải pháp hạn chế thông tin nội gián

Ngày: 20/04/2010

Từ trước tới nay, Bộ Tài chính & UBCKNN đã ban hành và sửa đổi 1 số văn bản về công bố thông tin của các bên tham gia thị trường chứng khoán, công tác hoạch định chính sách này đang ngày càng ...

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ139/2007/NĐ-CP

Ngày: 14/04/2010

Liên quan đến Dự thảo Nghị định sửa đổi , bổ sung Nghị định 139/2007/NĐ-CP  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp , Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin góp ý Tại ...

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán Tạo cơ chế cho công ty đại chúng tiến hành ĐHCĐ được thuận lợi

Ngày: 29/03/2010

Mùa Đại hội cổ đông của các công ty đại chúng đang bắt đầu diễn ra và cũng như các năm trước, hầu như tất cả các công ty đại chúng đều rất vất vả trong việc mời cổ đông tới tham dự, sẽ có nhiều đại ...

Xem thêm

Góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 134 v/ v hướng dẫn nghĩa vụ Thuế áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngày: 22/03/2010

Vụ Chính sách -Tổng cục Thuế đang tổ chức lấy ý kiến để góp ý vào “ Dự thảo Sửa đổi , bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng ...

Xem thêm

Cần đổi mới công tác hoạch định chính sách tại SSC

Ngày: 03/03/2010

Để ngày càng hoàn thiện công tác hoạch định chính sách, giúp cho TTCKVN phát triên một cách bền vững, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin góp một số ý kiến như sau : 1/ Nhìn nhận ...

Xem thêm

Cần đổi mới công tác hoạch định chính sách tại SSC

Ngày: 03/03/2010

Để ngày càng hoàn thiện công tác hoạch định chính sách, giúp cho TTCKVN phát triên một cách bền vững, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam ( VAFI ) xin góp một số ý kiến như sau : 1/ Nhìn nhận ...

Xem thêm

024 3972 8133